de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Reacties op 'Komt de christen voor Gods troon?'

Recensie

Opwekking Magazine (mei 2012, nr. 565, pag. 33):

'Komen voor Gods troon, verantwoording afleggen, oordeel - moeilijke onderwerpen! En toch, wie zich verdiept in Gods plan voor ons als christenen ... zal bemerken dat de troon van God een plaats van hoop is,' schrijft Arie van der Stoep in zijn voorwoord. In vijftien hoofdstukken gaat hij in op vragen als 'Sterven... en dan?'en 'Kom je als christen in het oordeel?'

Aan de hand van de Bijbel besteedt hij o.a. aandacht aan Jezus' terugkomst, de opstanding van de christen, Jezus op de troon, de ontmoeting met Hem van aangezicht tot aangezicht, de rijkdommen van Gods konkrijk, en je eindbestemming als christen.

Het is met recht een hoopgevend boek dat ons leven hier in het perspectief van de eeuwigheid plaatst. Voor persoonlijke verdieping of gebruik in Bijbelkringen en huisgroepen zijn via www.kommm.nl werkbladen beschikbaar.
 

Anderen over dit boek:

Jong stel: 'We hebben alle drie de boeken gelezen. Ze waren heerlijk om te lezen. We hebben ze nu doorgegeven aan een familielid.'

Oudere dame: 'Wat je mee zult maken, is zo helder geworden voor mij. Dit boek is zo fijn en begrijpelijk geschreven. Ik ben er heel blij mee en ga het opnieuw lezen.'

Uit interview met Rik Bokelman van het CIP
(Christelijk Informatie Platform), gepubliceerd op 8 mei 2012:

'Jezus zal ons prijzen'

'Als christenen moeten we ons verheugen op een geweldige toekomst. We gaan namelijk Jezus ontmoeten! Hij gaat straks persoonlijk tot je spreken en er is geen sprake van veroordeling wanneer we in Hem geloofd hebben. Het oordeel gaat namelijk aan de christen voorbij.' Dat zegt Arie van der Stoep, schrijver van het boek 'Komt de christen voor Gods troon?' in gesprek met CIP.

Als christenen zullen we aan het einde van ons leven (nee, bij de ontmoeting met Jezus - AvdS) volgens van der Stoep drie beloningen krijgen van God: 'Ten eerste gaat Hij ons prijzen. Hij zal zeggen: "Goed gedaan, goede en getrouwe dienstknecht." Daarnaast krijgen we een loon in de vorm van een plaats in Zijn Koninkrijk waar Hij ons nog meer toevertrouwt dan je op aarde al hebt gekregen. Tenslotte mogen we ingaan in het feest van de Heer en geloof me, dat is een geweldig feest.'

Van der Stoep: 'God heeft ons niet op de aarde geplaatst om zoveel mogelijk te kunnen genieten. Hij wil ons klaar maken om straks deel te kunnen nemen aan Zijn heerlijkheid. De bruiloft van het Lam is het hoogtepunt van een eeuwigdurend feest. Wat wij hier beleven, is maar een schrale afspiegeling van wat we daar zullen ontmoeten. Overigens denk ik wel dat er gradaties zullen zijn in de hemel. De een heeft deel aan een schittering als van het firmament (hier is de tekst door mij gecorrigeerd naar wat er door mij werd gezegd - AvdS), maar sommigen zullen eruit springen en stralen als sterren. Dat heeft te maken met het leven dat je vandaag leidt. Wat je hier bent, zul je daar worden. Hoe dicht leef je bij de Heere Jezus? Hoe is je relatie met Hem en wat komt er uit je relatie met Hem?

Volgens de schrijver is er ontzettend veel onduidelijkheid over het oordeel: 'Het oordeel is veel meer omvattend dan het eindoordeel. Het begon al bij het paradijs bij Adam. De dood werd daar het eerste oordeel voor de mens. Vervolgens komt het oordeel dat voor ons bestemd was op Jezus terecht. Hij heeft het oordeel gedragen dat wij zouden moeten ondergaan. Jezus zegt dan ook: "Wie in Mij gelooft, komt niet in het oordeel." Dan maak je niet het eindoordeel mee waar in de Bijbel over gesproken wordt. Er zijn eigenlijk twee criteria om deel  te hebben aan het eeuwige leven. Ten eerste is dat het geloof in de Heere Jezus en ten tweede moeten we volharden in dat geloof.'

Zie voor deze tekst de website van het CIP: www.cip.nl .

Terug naar het boek: Klik hier ...

Bestellen: Klik hier ...