de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Reacties op 'Is er leven na de dood?'

UIT REACTIES VAN LEZERS

Van de hier aangehaalde reacties van lezers is niet altijd de volledige tekst weergegeven, onder andere vanwege de soms persoonlijke aard van wat zij schreven.

Ik moet zeggen dat ik het een mooi, overzichtelijk en helder geschreven boekwerk vind. (...) Ik vind het ook heel mooi dat je puur uit de Bijbel put. Dat maakt het éénduidig, wat bron betreft. (...) De teksten uit Jesaja, Johannes , Hebreeën, e.a., en vooral wat Jezus zelf gezegd heeft over dit onderwerp heb je heel goed in een samenhangend verband neergezet. Hier is moeilijk een speld tussen te krijgen, ook al omdat je dan niet vanuit de interpretatie van slechts één enkele tekst conclusies trekt. Ik zie uit naar de volgende boekjes’ (AvdH).

Ik wilde al een poosje vertellen dat ik jouw boekje (...) heb gelezen met de Bijbel erbij en ik vond het heel verrassend. Eerlijk gezegd hoefde ik nooit echt precies te weten hoe het na dit leven verder gaat. Wel met een vast geloof en vertrouwen dat het alleen maar heel geweldig en heerlijk zal worden. Maar dit boekje is wel heel verhelderend en verrijkend en daar ben ik heel blij mee! (RvdS).

(...) duidelijk en ‘to the point’. Erg verhelderend! Het is ook volkomen Bijbels (voor zover ik dat kan beoordelen)’ (JvO).

Dit boekje heb ik in één middag gelezen. Het geeft op een heel toegankelijke, vlot leesbare, duidelijke en beknopte manier de kern van het christelijk geloof weer aan de hand van de vraag die in de titel weergegeven wordt. Ook door de lay-out is het boekje prettig leesbaar’ (ED op een lezerswebsite).

Nog eens bedankt voor dat prachtige boekje. Dat het veel vrucht mag dragen!’ (TvV - predikant).

Een zeer duidelijke uiteenzetting van de Bijbelse zienswijze op de dood en het leven na de dood. Alles duidelijk, helder en systematisch verwoord. Antwoord op veler vragen. (Samengevat:) Heldere uiteenzetting, bijbels verantwoord, eenvoudig uitgelegd’ (JCS op een internet boekenwebsite).

RECENSIES (volledige tekst):

I   - Opwekking Magazine, sept. 2009:

‘In dit compacte Bijbelstudieboekje geeft de schrijver antwoorden op vragen als: Is er leven na de dood? Wat komt er na het sterven? Leef ik verder? Maar op welke manier dan en waar? Hoe zit het met het dodenrijk? En ga ik naar de hemel?

Naast deze vragen volgt ook een heldere uitleg over onderwerpen als de zondeval die de dood tot gevolg heeft, en het eeuwige leven door Jezus Christus. Het boek besluit met een overzichtelijke samenvatting, conclusies en adviezen. Duidelijk en bemoedigend studiemateriaal.’

II  - Herstel Magazine, februari/maart 2009:

‘De titel van dit boek is een vraag die door velen wordt gesteld. Er worden tientallen verschillende antwoorden op gegeven, maar wat zegt de Bijbel erover? Dat antwoord wordt in dit boekje kernachtig en duidelijk behandeld.

De beknopte en overzichtelijke aanpak maakt dit boekje tot een belangrijk stuk onderwijs over een fundamenteel thema voor ieder mens op aarde. Hoe zit een mens in elkaar? Wat betekent Gods oordeel? Wat is het dodenrijk? Blijft een gelovige altijd in de hemel? Etc. Dit boek is een hoop- en richtinggevend antwoord!’

III - Het christelijke boek - juni 2009 - www.hetchristelijkeboek.nl:

‘We weten allemaal dat we geboren zijn. We weten ook allemaal dat we weer zullen sterven. Maar hoe zit het daarna dan? Is er leven na de dood? Een actuele vraag op veel bijbelstudiekringen. Arie van der Stoep schreef een syllabus voor een bijbelstudie en hieruit ontstond dit boekje.

Dit boekje behandelt in het kort alle vragen omtrent de dood en 'wat daarna dan komt'. Het maakt veelvuldig gebruik van bijbelteksten en probeert je stap voor stap uit te leggen wat het evangelie precies is. En wat dat voor jou betekent m.b.t. tot het leven na de dood.

Persoonlijk vind ik het sterke aan dit boekje dat het niet alleen de hoofdvraag probeert te beantwoorden met 'vage' omschrijvingen, maar dat het alle onderwerpen die belangrijk zijn met elkaar verbindt. Je leest over lichaam en ziel, over de zondeval, over de opstanding en uit dit geheel wordt een antwoord gedestilleerd op de hoofdvraag.

Ik denk ook dat sommigen niet tevreden zullen zijn met de antwoorden: niet helder of scherp genoeg. Maar wie dit leest als een bijbelstudie over Gods bedoeling met ons in relatie tot de dood, die heeft hier een helder boekje met duidelijke antwoorden. Alleen niet scherper dan dat het in de bijbel zelf staat. En dat pleit voor de auteur.

Een handzaam boekje met 82 crêmige pagina's. De kantlijnen zijn vrij breed, maar dat is gedaan om de bijbelteksten goed weer te kunnen geven. In die teksten is veelvuldig gebruik gemaakt van vet, maar dat is niet storend. Het is alsof iemand voor jou al met een markeerstift door de bijbel is gegaan. En dat is in dit geval heel handig.’

VOLGENS BOEKENWEBSITES:

Gospel7 Online Shop - na verschijning: ‘Aanrader’.

Pelgrim - Webshop - na verschijning: ‘Aanrader’.Terug naar de pagina ‘Is er leven na de dood?
Terug naar de pagina ‘Boeken