de weg naar je bestemming

De duivel lijkt machtig,

maar één ding kon hij niet en kan hij nog steeds niet. Ook niet in de duisternis van o...

lees meer...

God doet buitengewone dingen!

Dat kun je van Hem verwachten. Want zo ís Hij. Wanneer je je hoop hebt verloren, creëert...

lees meer...

NIEUWE SPECIAL: Spijt? Berouw? Kan God berouw hebben?

Het maakt een groot verschil, of je spijt of berouw hebt. Ook in wat de gevolgen ervan zijn. Deze n...

lees meer...

Zonde, zondigen

Zonde

Zonde is niet: het doel missen. Het doel missen is het gevolg van de zonde.
'Zonde van die mooie boom' (toen hij werd omgehakt). Dit 'zonde' betekent alleen maar 'sneu' of 'jammer', want nu mist hij het doel waarvoor hij werd geplant.
Dat hij het doel mist, waarvoor hij bestemd was (deel uitmaken van een prachtige natuur, schaduw geven, de omgeving mooi maken, de mensen plezieren), komt door het omhakken. Dat omhakken is hier de zonde, waardoor de boom zijn doel mist. Aan het doel missen, is de zonde voorafgegaan.
Maar wat is zonde dán?
Hoe kun je het omschrijven? Wanneer is iets (een) zonde?

Uit Genesis 1:3-4 kunnen we destileren wat zonde is:
a. God schept alles overeenkomstig wat Hij in gedachten heeft, volgens wat Hij
       bedoelt, dus volgens zijn plan, overeenkomstig zijn orde in de schepping
       (vers 3).
b. Dit past bij en stemt overeen met zijn wezen en karakter: het is goed,
       zoals God zelf goed is (vers 4a).
c. Wat en wie Hij schept, is bedoeld om onder zijn heerschappij te zijn
       (vers 4b) en niet onder die van de duisternis (de satan)!

Alles wat volgens deze principes functioneert, is zeer goed (Genesis 1:31) en zal dus bloeien, in harmonie zijn met God, met zichzelf en met de (mede)mens, en het doel bereiken waarvoor God het heeft bestemd. Het zal m.a.w. volmaakt zijn. Dit geldt ook voor de mens!

Alles wat dit doorbreekt, wat dus niet in overeenstemming is met deze drie punten, dus met Gods orde, wezen (karakter) en heerschappij, is zonde.

Conclusie:

* Zonde = het ingaan tegen Gods orde, wezen (karakter) en
         heerschappij
.

De mensen die van die boom van daarnet genoten, waren boos, omdat ze de boom voortaan moesten missen. Ze waren boos op degene die de boom omhakte, boos op de 'zondaar' die deze 'zonde' (het omhakken) pleegde. Want zijn doen ging in tegen hun bedoelingen en belangen. Daarom spannen ze een proces tegen hem aan.

Op dezelfde wijze is God vertoornd om de zonde. Die kan Hij niet verdragen. Want die maakt alles kapot. Gelukkig heeft Jezus voor ons het 'proces' en de gevolgen ervan ondergaan.

Het woord ‘zonde’ komt voor het eerst voor in Genesis 4:7 (Kaïn en Abel), waar God tot Kaïn zegt: ... dan ligt de zonde (de moord op je broer - AvdS) als een belager aan de deur = dan ligt dat wat ingaat tegen Gods orde, wezen en heerschappij (de moord) als een belager aan de deur van je hart, om je te overweldigen en voortaan de baas in je leven te spelen.
Zonde zal Kaïn dus plaatsen tegenover God, hem tot een vijand van God en strafwaardig maken. Zonde plaatst je buiten de gemeenschap met God. Dat is het gevolg van de zonde. Het laat je dat doel van God voor jou missen.

Samengevat:

* Je kunt zonde hieraan herkennen, dat hij scheiding brengt tussen God en jezelf. Zonde zit in de weg in de relatie met Hem (Jesaja 59:1-2). Wat staat er tussen Hem en mij in? Schuldgevoel is daarbij geen maatstaf, wel schuldbesef.
* Het gevolg van zonde is: het doel missen waarvoor God je heeft bestemd (Genesis 2:17). Dat doel is: eeuwig leven met en voor Hem in een heerlijke relatie met Hem.
* (Het wezen van)
   ZONDE IS: INGAAN TEGEN GODS ORDE, WEZEN EN HEERSCHAPPIJ
   (Genisis 3:17-19).
   Zonde is: de daad van het omhakken van die boom.

* Zonde = kwaad (de zonde = het kwade; een zonde = een kwaad).

'Kwaad' heeft een bredere en algemenere betekenis, maar kan wel dienen als een tijdelijk alternatief voor 'zonde'.
 


Zondigen

* Zondigen = ingaan tegen Gods orde, wezen en heerschappij.

* Zondigen = kwaad doen.