de weg naar je bestemming

Vastgehouden door Jezus.

Als je wilt zien, wat het uitwerkt, wanneer je je hoop vestigt op Gods kracht in je leven en je de o...

lees meer...

Storm!

Vandaag de dag kunnen we spreken van een zware storm die om ons heen woedt en die ons allen raakt......

lees meer...

Zoals God heeft voorzegd.

Wat er vandaag in de wereld gebeurt, wat de achtergrond ervan is en hoe we ermee om kunnen gaan, hee...

lees meer...

Rechtvaardigen

Rechtvaardigen

* Rechtvaardigen = vrijspreken.

Gerechtvaardigd = vrijgesproken.
Ook van alles, waarvan u niet gerechtvaardigd (= vrijgesproken - AvdS) kon worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd (= vrijgesproken - AvdS) door Hem (= door Jezus - AvdS) - Handelingen 13:39.