de weg naar je bestemming

Mijn grootste aardse schat.

Wat is dat? En wat doe ik ermee? En... hoe krijgt die zijn grootste waarde en betekenis?

lees meer...

Heb ik rechten bij God?

Nou en of! En Hij wil dat ik dat zie en daaruit leef. Als Israël klaagt, dat God voorbijgaat aa...

lees meer...

SPECIAL: Wie is mijn naaste?

We kennen het verhaal. Maar Jezus zegt altijd meer dan het, oppervlakkig gezien, lijkt.

lees meer...

Over ons

Even voorstellen

 

Dit is de persoonlijke website van mij, Arie van der Stoep. Samen met mijn vrouw Sjaan en in samenwerking met vrienden en bevriende gemeenten mag ik al vele jaren meewerken aan het bekendmaken van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Messias.

Ik wil graag doorgeven
wat we zelf door Hem hebben ontvangen. Dat betreft het leven van vandaag, maar ook het leven in de eeuwigheid en de bestemming die ons wacht.

Wat dat laatste betreft, er gaat iets moois gebeuren:
Jezus komt terug! Hij is weliswaar na

zijn opstanding uit het graf voor de ogen van zijn discipelen naar de hemel opgevaren, maar Hij heeft laten aankondigen: Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ...! (Openbaring 1:7a).

Deze gebeurtenis zal grote gevolgen hebben voor de wereld, maar ook voor jou en mij. Want een christen heeft de toekomst! Lees daarover vooral mijn boekje 'Komt de christen voor Gods troon?'

Mijn wens is dat je door wat er op deze website te vinden is, bemoedigd, gesterkt en geïnspireerd zult worden voor je leven met God op je weg naar de ontmoeting met Jezus en de toekomst die je daarna wacht. Dat je Hem steeds beter zult leren kennen, dat je dagelijks zijn liefde zult ervaren en dat een diepe relatie met Hem jouw deel zal zijn.

Heb je vragen of commentaar, voel je dan vrij om gebruik te maken van het contactvenster op de pagina Contact. Klik hier ... .

Prediker 3:22b zegt: Wie zal hem (= de mens - AvdS) ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem zijn zal? Mijn wens is dat God mij, deze website en al het andere daarvoor zal gebruiken. En dat jíj gezegend zult zijn!

Arie van der Stoep.


Er wordt samengewerkt onder andere met de volgende gemeenten, die dit werk ook aanbevelen, (alf.):

Evangeliegemeente Hillegom
Hillegom

Evangeliegemeente Lisse
Lisse:

Evangelische Gemeente Shelter Haarlem
Haarlem

Gemeenschap van Christenen 'De Ark'
Noordwijk

Volle Evangelie Gemeente Ons Huis
Leiden

www.eghillegom.nl


www.eglisse.nl


www.shelter-haarlem.nl


www.dearknoordwijk.nl 


www.veg-leiden.nl


Voor:

* informatie,
* vragen,
* uitnodigingen voor / aanvragen van spreekbeurten, presentaties,
   cursussen, studies, overname van artikelen, enzovoort:

gebruik het contactvenster op de pagina Contact. Klik hier ...
U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.
 


Kommm!-nieuws

houdt u gratis en actueel op de hoogte van wat er op de website
verschijnt. Ook van verdere actuele ontwikkelingen, uitgaven, cursussen en
andere informatie.
Vraag het zonder enige verpliching aan!
U ontvangt Kommm!-nieuws dan 1 x in de 3 á 4 weken per e-mail.
Weer afzeggen gaat heel gemakkelijk: door een berichtje via de Contactpagina.

Meer over Kommm!-nieuws: Klik hier ... . Om U op te geven: Klik hier ... .
 Aangehaalde bijbelteksten

De op de website aangehaalde bijbelteksten zijn overgenomen uit de NBG-vertaling en door mij soms iets gemoderniseerd. Bij gebruik van een andere vertaling wordt dit vermeld.


Altijd met één klik vanaf je bureaublad rechtstreeks naar deze website?
                                                                             Kijk hier ...