de weg naar je bestemming

De liefde van een vriend.

Die kan, als Hij een echte vriend is, heel ver gaan. Maar zal iemand vanuit zijn liefde als vriend z...

lees meer...

SPECIAL: David 'zag' Jezus.

Psalm 110 geeft een bijzondere openbaring. David 'zag' Jezus. Voor de oren van David sprak God tot z...

lees meer...

Gods heerlijkheid zien - kan dat?

Mozes vroeg erom. Hij kreeg een ingrijpende ervaring. Gods heerlijkheid bleek in iets totaal anders ...

lees meer...

Kommm!

Het plaatje

Het plaatje spreekt over de toekomst die je tegemoet gaat en over je bestemming. Het gaat ook over de weg daarheen en de wijze waarop je daarop wandelt.

Want zoals een vader met zijn kind, zo wil God met ons die weg gaan. Hij wil ons aan de hand meenemen, die toekomst tegemoet. Een toekomst met buitengewone perspectieven en een bestemming van licht, vreugde en volheid van leven.

Die toekomst komt eraan: Jezus komt terug in zijn glorie! Dan verandert alles. Voor een christen worden alle dingen nieuw en vol van echt leven. Dat is het begin van onze bestemming! Dat is de uitnodiging: Kommm!
Vol vertrouwen heeft het kind zijn hand in die van de vader gelegd!

De naam

Het hele Evangelie vind je samengevat in dat ene woord: ‘Kom!’ Het zegt: Kom (terug) bij God! Kom en ontvang zijn liefde en vergeving! Kom en leer Hem persoonlijk kennen! Kom en ontvang het echte leven, dat al je verwachtingen ver te boven zal gaan! Kom en leer Gods weg voor jou kennen, zijn doel voor jouw leven en de toekomst en bestemming die je met Hem tegemoet gaat! Kom! (Openbaring 22:17).

Als dit woord ‘Kom!’ wordt uitgesproken vanuit liefde - overredend, uitnodigend, aanmoedigend - dan bemerk je dat de laatste letter vanzelf lang aangehouden wordt: ‘Kommm!’ Daar heb je de naam van deze website! Die langgerekte 'm' zegt dat je welkom bent. En meer dan dat: je bent geliefd! Zo ziet God je! Dit is wat we willen: Dat je dit zult zien, of je nu christen bent of niet.

En we willen meer 

Namelijk jou en je gemeente inspireren in het groeien naar een diepe en levendige relatie met God en in het toegroeien naar het moment, dat je Jezus, zijn Zoon, zult ontmoeten bij zijn terugkomst. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten (Hebreeën 10:37).
Er zijn vele redenen voor, om van dat moment grote verwachtingen te hebben!

De naam van de website drukt dus tevens het verlangen uit naar zijn (terug)komst. Het is de roep naar Hem van elke christen en van elke gemeente van Jezus Christus: Kom, Heer Jezus, kom spoedig! - Kommm! (Openbaring 22:20). 

Waar de naam vandaan komt   

De naam werd geïnspireerd door de woorden van Psalm 71:17-18:

O God, Gij hebt mij onderwezen van mijn jeugd aan,
tot nu toe verkondig ik uw wonderen;
wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid,
o God, niet verlaten,
totdat ik aan dit geslacht uw arm verkondig,
aan ieder die komt, uw sterkte.
 O, alle dorstigen, komt tot de wateren,
en u die geen geld hebt, kom,
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,
zonder prijs, wijn en melk.
Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is,
en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij, eet het goede,
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.
Neig uw oor en kom tot Mij,
luister, en uw ziel zal leven; ...

        (Jesaja 55:1-3a - Herziene Statenvertaling).