de weg naar je bestemming

Wat onmogelijk was,

gebeurde: Jezus stond op uit het graf. De dood was overwonnen. Dit bracht een ommekeer teweeg die ni...

lees meer...

God weet het, Jezus weet het,

als we moe zijn, uitgeput misschien bij het volgen van Hem, of als we veel te verwerken hebben gehad...

lees meer...

Wat we niet zouden willen missen,

is de schat, waarover Jezus vaker en op meerdere manieren heeft gesproken. De schat die heel je leve...

lees meer...

Enkele gedichten om te proeven

Hier zijn enkele gedichten uit mijn onlangs uitgegeven
bundels. Om te proeven! 
Smaakt het naar meer en wil je een bundel (of allebei)
bestellen, klik dan hier ... 
 Uit: Klopsignalen van een hart.  

    ACTE DE PRÉSENCE

    Altijd ben ik bij u.
    Uw onafzienbare aanwezigheid
    omringt mij. U geeft aan
    dat u er bent: U BENT.
    En nooit wil ik u missen, langs u gaan
    om vergezichten
    op spiegelmeren van de tijd.

    Altijd ben ik bij u.
    In peilloze genegenheid
    verbindt u mij met u
    - ik kan niet vluchten.
    Uw dood smeedde een onverbreekbaar snoer,
    scharlakenrood,
    in laaiend vuur,
    vloeiend uit diepe wonden - ik werd bevrijd.

    Altijd ben ik bij u.
    In onmeetbare heiligheid
    omklinkt u mij met namen
    en roept ze uit en laat ze in mij zinken:
    uw naam die redt en - nieuw - voor mij een naam.
    Die brengt ons samen:
    wij zijn tot één - tastbare eeuwigheid.

    Altijd ben ik bij u.
    Ook nu.
    Uw onnoembare liefelijkheid
    staat voor mij. In mijn hart
    bezing ik u en ik verwacht
    uw hand, uw hart, uw aangezicht
    voortaan.
    Hier ben ik, dicht bij u - altijd.                             Toen zei God tot Mozes:
                                  IK BEN, DIE IK BEN.
                                  ... Aldus zult gij tot de Israëlieten
                                  zeggen:
                                  IK BEN heeft mij tot u gezonden
.
                                               Exodus 33:7, 11.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LENTEGEVOEL

    Met lichtblauwe ogen ziet de lucht mij aan en
    tracht mij in mijn ziel te kijken. Banen
    van ragfijne, witte sluiers brengen tranen
    in de ogen van de zon, die mistig staan en
    zonder woorden vragen
    om wie toch al dit moois begon.

    De wind, die fijne parfums draagt,
    komt kousevoetend aan en
    schuifelend draait hij om mij heen
    en blijft dan staan en,
    terwijl ik daar languit in de duinpan lig, vermanen
    alle vogels hem die anders nooit lang zwijgen kon.

    Dan komt het hoge woord er weifelend uit,
    alsof hij het nog pas verzon:
    'Ik zeg het maar: ze heeft je lief!' 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bestellen: Klik hier ...

 Terug naar de informatie:
                  Klik hier ... 

 

Uit: Op vleugels van een nieuwe dag.  

 

  
   BRUCH

    Neem mij mee, o, neem mij mee
    ver boven tijd en talen
    naar het gebied waarvan
    uw buitentaalse woorden mij verhalen,
    breuklijnen van uw licht
    mij landschappen vertonen,
    onaangetast, laat mij daar wonen.

    Neem mij mee, o, neem mij mee
    vanuit dit land van pijnen,
    open voor mij de weg
    en laat mij langs door u getrokken lijnen
    spiraalsgewijs omhoog
    langs sterrennevelvlekken
    naar uw wereld van vrede trekken.                       N.a.v. het 1e deel van vioolconcert
                             nr. 1 van Max Bruch.

 

 

 

 

 


 Bestellen: Klik hier... 

 Terug naar de informatie:
                Klik hier ...  

     ROOS

    Eén roos spreekt duizend talen of zelfs meer
    en zou kunnen verhalen welk een zeer
    kan schrijnen in een hart welks liefde bot
    gekruisigd wordt... doch zwijgt veeleer.                      Gelijk een lam stemmeloos...
                            Handelingen 8:32.