de weg naar je bestemming

God spreekt!

Bij de schepping zei Hij: 'Er zij licht!' En er was licht. Maar God spreekt nog steeds. Wie dichtbij...

lees meer...

Jezus zien in zijn heerlijkheid?

Ja, dat gaat gebeuren. Maar dan is zijn verschijning op de wolken al voorbij. En wat ons betreft, wa...

lees meer...

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Gedichtenbundels

♦  Klopsignalen van een hart 

♦  Op vleugels van een nieuwe dag 
 


 
 Klopsignalen van een hart 
 

     Klopsignalen van een hart 

     GEDICHTEN 

     Auteur en uitgever: Arie van der Stoep
     Productie en distributie: Mijnbestseller.nl

     ISBN: 97 894 0360 8501
     56 pagina’s. Prijs: € 14,20
 
     Bestel hier... 

     Even proeven: klik hier... 

 

BUNDEL IN HET KORT:

Liggend aan de horizon van zijn bestaan of als een zwaan zich verheffend boven de beperktheid ervan, ervaart de ik-persoon de weerbarstigheid van de werkelijkheid en spelen in zijn hart de emoties en verrukkingen om de natuur en het eeuwige.


MEER INFORMATIE:


Behoed je hart boven alles wat bewaard moet worden, want daar vindt het leven zijn bronnen,’ zegt de Spreuken-dichter in de Bijbel. De worsteling om die zuiverheid, de strijd met de weerbarstigheid van de werkelijkheid en het omgaan met de beperktheden van het aardse bestaan vormen kernen in deze gedichtenbundel van Arie van der Stoep.

Soms zijn de gedichten eenvoudig van beeld en vorm, bijvoorbeeld in sprekende beschrijvingen van belevingen in de natuur. Maar even zo vaak zijn het intense en bewogen uitingen in een vrije versvorm. Als de nacht het kleed van de stilte om hem heen drapeert of wanneer hij zich bekleed ziet met licht of moe van nutteloos gepraat en van verzet der zinnen neerligt op zijn schaarse grond, steeds weer zijn daar de klopsignalen van een hart dat z’n wezenlijke waarden vindt of zoekt in de wereld van die Ene en van het eeuwige. En dat er de verrukkingen van ondergaat.

Zo is deze bundel
een persoonlijk document met een eigen zeggingskracht en intensiteit.
 


 
Op vleugels van een nieuwe dag 
 

   

     Op vleugels van een nieuwe dag.

     GEDICHTEN

     Auteur en uitgever: Arie van der Stoep 
     Productie en distributie: Mijnbestseller.nl 

     ISBN: 97 894 0360 9102
     60 pagina's. Prijs: € 14,40

     Bestel hier ... 

     Even proeven: klik hier... 

 

BUNDEL IN HET KORT:

De schrijver zoekt in deze bundel een weg naar evenwicht tussen meerdere tegenpolen, waarbij natuur en kosmos, licht en duisternis leidende elementen zijn, en onbereikbaarheid, beloftevolle vergezichten en intieme momenten strijden om de voorrang. 

MEER INFORMATIE:

Meer nog dan in zijn eerste bundel
, ‘Klopsignalen van een hart’, is Arie van der Stoep in deze gedichten op weg naar het bereiken van een evenwicht tussen tegenpolen. Tussen enerzijds de druk van het aardse, het beperkte, en anderzijds het zich uitstrekken naar de vergezichten op een beloftevolle wereld en het kennen van een volledig leven.

Het zoeken naar
dat evenwicht tussen tegenpolen wordt bij hem gekenmerkt door worstelingen met de weerbarstigheid van het woord en door confrontaties met tegenkrachten. Maar ook door het beleven van intieme momenten in de ontmoeting met hem die ‘in mijn microwereld tot een macrokosmos’ is uitgebroken en van wie hij ‘hoog en blauw de glimlach ziet’.

Belevingen in de natuur en beelden daaruit vormen een sprekend en herkenbaar vervoermiddel voor het uitdrukken van diep doorleefde indrukken, ervaringen en emoties. Tegelijk geven de gebruikte beelden een verschuiving te zien naar het kosmische, wat een grijpen lijkt te zijn naar het eeuwige.

Voor velen zal de inhoud van de bundel herkenbaar zijn.