de weg naar je bestemming

Kan God ons een opdracht geven

zoals Hij gaf aan Abraham: om zijn zoon te offeren? Nee, dat niet, maar soms vraagt Hij ons wel ande...

lees meer...

Het kan nacht zijn.

In je eigen leven, in de wereld. Net als in Israël toen. Maar juist dan kan God maken dat er bi...

lees meer...

Sommige bijbelteksten openen je ogen

voor dingen die je niet eerder zag, die ook niet voor iedeeen bestemd zijn, maar die enorm bemoedig...

lees meer...

Boeken

Er zijn 5 boeken van Arie van der Stoep verkrijgbaar:  

OVER ONZE TOEKOMST EN BESTEMMING -
     sterven,
opstanding en wat daarna komt:  

     ♦  'Komt de christen voor Gods troon?' 

     ♦  'Is er leven na de dood' 

     ♦  'Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden?' 

TWEE MOOIE GEDICHTENBUNDELS:                       NIEUW!

     ♦  'Klopsignalen van een hart'. 

     ♦  'Op vleugels van een nieuwe dag'.  OVER ONZE TOEKOMST EN
                           BESTEMMING

Lees het in:

Komt de christen voor Gods troon?
 • Legt de christen verantwoording af voor God?
 • Komt hij in het oordeel? Kan hij dan nog verloren gaan?
 • Hoe je opstanding plaatsvindt.
 • Wie en hoe je daarna bent.
 • Hoe je lichaam zal zijn.
 • Hoe je Jezus persoonlijk zult ontmoeten.
 • Het 'loon' dat Hij je zal geven.
 • Je toekomst en bestemming daarna.

Meer info ...

Bestel hier ...

Voor gespreksmateriaal voor Bijbelkringen en
Huisgroepen en voor persoonlijke overdenking. 
                                            Klik hier ...

 

 

 


STERVEN - EN DAN?

Lees het in:

Is er leven na de dood?
 • Wat gebeurt er bij het sterven?
 • Wat komt er daarna? Leef ik dan voort?
 • Maar op welke manier dan en waar?
 • Is daarover zekerheid te krijgen?
 • Over je geest.
 • Over hemel, dodenrijk en paradijs.

Meer info ...

Bestel hier ...


OPSTANDING - WEET JE HET ZEKER?

Lees het in:

Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden?
 • Opstaan uit de doden - is dat ook voor mij bestemd?
 • Kun je dat zeker weten? - Gods garanties daarvoor.
 • Hoe die opstanding zal plaatsvinden en wanneer.
 • Hoe belangrijk God je lichaam vindt.
 • Als compleet mens met een nieuw lichaam in de eeuwigheid.
 • Heel de Bijbel spreekt over opstanding.


Meer info ...

Bestel hier ...


   NIEUW!                                                   NIEUW!

Klopsignalen van een hart

Gedichtenbundel van
Arie van der Stoep.

ISBN: 97 894 0360 8501.
Prijs: € 14,20.

Meer info ...
Bestel hier ...

     Op vleugels van een
     nieuwe dag
.

     Gedichtenbundel van
     Arie van der Stoep.

      ISBN: 97 894 03609102.
      Prijs: € 14,40.
      Meer info ...   
      Bestel hier ...


 

Kom! ... Laat wie dorst heeft, komen, en laat wie wil, het water van het leven nemen - voor niets!
                                                           (Openbaring 22:17b - eigen weergave)