de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

Boeken

Er zijn 5 boeken van Arie van der Stoep verkrijgbaar:  

OVER ONZE TOEKOMST EN BESTEMMING -
     sterven,
opstanding en wat daarna komt:  

     ♦  'Komt de christen voor Gods troon?' 

     ♦  'Is er leven na de dood' 

     ♦  'Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden?' 

TWEE MOOIE GEDICHTENBUNDELS:                       NIEUW!

     ♦  'Klopsignalen van een hart'. 

     ♦  'Op vleugels van een nieuwe dag'.  OVER ONZE TOEKOMST EN
                           BESTEMMING

Lees het in:

Komt de christen voor Gods troon?
 • Legt de christen verantwoording af voor God?
 • Komt hij in het oordeel? Kan hij dan nog verloren gaan?
 • Hoe je opstanding plaatsvindt.
 • Wie en hoe je daarna bent.
 • Hoe je lichaam zal zijn.
 • Hoe je Jezus persoonlijk zult ontmoeten.
 • Het 'loon' dat Hij je zal geven.
 • Je toekomst en bestemming daarna.

Meer info ...

Bestellen: Via de (christelijke) boekhandel
                 (vermeld het ISBN-nummer:
                 978 90 8603 022 4) of internet.  

Voor gespreksmateriaal voor Bijbelkringen en
Huisgroepen en voor persoonlijke overdenking. 
                                            Klik hier ...

 

 

 


STERVEN - EN DAN?

Lees het in:

Is er leven na de dood?
 • Wat gebeurt er bij het sterven?
 • Wat komt er daarna? Leef ik dan voort?
 • Maar op welke manier dan en waar?
 • Is daarover zekerheid te krijgen?
 • Over je geest.
 • Over hemel, dodenrijk en paradijs.

Meer info ...

Bestellen: Via de (christelijke) boekhandel
                 (vermeld het ISBN-nummer:
                 978 90 8603 022 4) of internet.


OPSTANDING - WEET JE HET ZEKER?

Lees het in:

Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden?
 • Opstaan uit de doden - is dat ook voor mij bestemd?
 • Kun je dat zeker weten? - Gods garanties daarvoor.
 • Hoe die opstanding zal plaatsvinden en wanneer.
 • Hoe belangrijk God je lichaam vindt.
 • Als compleet mens met een nieuw lichaam in de eeuwigheid.
 • Heel de Bijbel spreekt over opstanding.


Meer info ...

Bestellen: Via de (christelijke) boekhandel
                 (vermeld het ISBN-nummer:
                 978 90 8603 023 1) of internet.


   NIEUW!                                                   NIEUW!

Klopsignalen van een hart

Gedichtenbundel van
Arie van der Stoep.

ISBN: 97 894 0360 8501.
Prijs: € 14,20.

Meer info ...
Bestel hier ...

     Op vleugels van een
     nieuwe dag
.

     Gedichtenbundel van
     Arie van der Stoep.

      ISBN: 97 894 03609102.
      Prijs: € 14,40.
      Meer info ...   
      Bestel hier ...


 

Kom! ... Laat wie dorst heeft, komen, en laat wie wil, het water van het leven nemen - voor niets!
                                                           (Openbaring 22:17b - eigen weergave)