de weg naar je bestemming

Als g'in nood gezeten...

God wil dat ik behouden zal zijn. Dat is veel meer dan gered zijn. Maar vaak denken we: 'Waarom gebe...

lees meer...

Het geheim van het gebed

Waarom bid ik eigenlijk? Wat mag ik ervan verwachten? Achter bidden steekt een goddelijk geheim. Dat...

lees meer...

De test

Wat doe ik, als alles mij ontvalt, ik op niemand meer kan rekenen en ik Gods aanwezigheid niet meer ...

lees meer...

Mijn grootste angst?

 

Mijn grootste angst?

                                                  door Arie van der Stoep

Is dat ook míjn grootste angst: de waarheid - zoals het geval was bij iemand over wie ik las? De waarheid over mijzelf, over wie ik ben, over alles waarmee ik bezig ben, mijn heden en verleden, de waarheid over mijn gedachten, wensen en verlangens? 

Maar wat is waarheid eigenlijk? Wanneer is iets waarheid?

Laat ik het maar kort en duidelijk zeggen. Niet wat ikzelf of wat mensen zeggen of menen te zien, is op zichzelf de waarheid. De waarheid is hoe God ernaar kijkt, wat Hij ervan vindt. Waarheid is dat wat overeenstemt met zijn wezen en doen. De Bijbel zegt dat de waarheid een persoon is: Jezus! (1)

Hij was en is volmaakt één met de Vader (2). Hij vereenzelvigde zich met zijn wil, toen Hij nog op aarde was. En Hij doet dat nog steeds (3). Hij is de Waarheid, omdat in Hem de Vader te zien is. Hij is Gods werkelijkheid (4). En dat zegt iets over mij!

Een andere waarheid

Het zegt dat alles wat ik ben en heel mijn doen en laten door Hem getoetst worden aan Jezus. Daaruit zal blijken of Jezus míjn waarheid is - hoever mijn geloof in Hem dus gaat - en of mijn leven spoort met zijn leven. Of mijn leven dus op Gods manier waarheid is. (5) Dat zal een gevolg hebben.

Als ik mijzelf daarin aan Hem overgeef en Hem toelaat dit te doen, zal Hij zijn licht op mijn leven laten schijnen. Voor Hem zal er niets verborgen of in duisternis gehuld zijn. Integendeel, dan wordt zijn waarheid over mij werkelijkheid en behoor ik voortaan aan Jezus toe. (6)

Maar voor de wereld zal in zijn licht over mij alleen te zien zijn wat Hij over mij láát zien: zíjn waarheid over mij. Dat is een andere waarheid dan die van mensen. Zijn waarheid zegt: ‘Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen (7).

Erfgenaam

Wat een geluksvogel ben ik dan toch! Want dan zal alles wat vergeven moest worden, vergeven zijn. En mijn toekomst wordt niet langer bepaald door het oordeel - de ‘waarheid’ - van mensen, maar door de genade en waarheid van God (8).

En om nóg iets kan ik mij dan gelukkig prijzen. Want volgens Gods waarheid ben ik dan een kind van God, een zoon van Hem, ja, zelfs een erfgenaam van Hem - samen met Jezus - een erfgenaam van de wereld (9). Een nieuwe wereld, bestemd voor allen, voor wie Jezus de waarheid is.

 

 

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Johannes 14:6.
Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; ...

(2) Johannes 10:30.
Ik en de Vader zijn één.

(3) Hebreeën 10:7.
Toen zei Ik: zie, hier ben Ik ... om uw wil, o God, te doen.

(4) Kolossenzen 2:16-17.
... terwijl de werkelijkheid van Christus is.

 


(5) Johannes 18:37c.
(Jezus antwoordde:) Een ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.
    3 Johannes: 3-4.
Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

(6) Johannes 8:12.
(Jezus sprak:) Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben.

 

(7) 2 Korintiërs 5:17.
Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

 (8) Johannes 1:17.
... de genade en de waarheid (over mijn leven - AvdS) zijn door Jezus Christus gekomen.
 (9) Romeinen 8:17a.
Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus (lees ook Romeinen 4:13, 16).


  Print deze pagina hier uit ... 

Reageren? Klik hier... (Gastenboek - als je geen reactie verwacht).
                Of hier... (Contact - als je wel een reactie wilt ontvangen).

Vraag het gratis Kommm!-nieuws aan! Klik hier...  ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ... 
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.