de weg naar je bestemming

Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen on...

lees meer...

Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De ...

lees meer...

Iets persoonlijks

Bij (Ant)Woord een persoonlijk getuigenis vanuit het onderwerp van de vorige weken, namelijk over ho...

lees meer...

(Ant)Woord

Bijna elke week een nieuw, kort (Ant)Woord vanuit de Bijbel,
als bemoediging en inspiratie voor je leven met Jezus, op de weg
met God naar je bestemming. 

                                     Steeds gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Hier zie je hoe dat gaat.

 Zegen door moeilijkheden

                                                  door Arie van der Stoep

We begrijpen vaak niet wat God aan het doen is. Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar wanneer dat moeilijke dingen zijn, hebben we grote vragen.

We kunnen dan vaak niet geloven dat in die moeilijkheden eveneens een zegen verborgen kan liggen, een bijzondere zegen misschien zelfs. Dat God de omstandigheden in ons leven in zijn handen houdt, om ze aan te wenden tot ons welzijn. Om ons bijvoorbeeld tot volmaaktheid te brengen (1), in ons het beeld van Jezus te realiseren. Of om ons los te maken van de wereld, van een werelds denken of van oude gedragspatronen.

Geestelijke volwassenheid

Wanneer we hebben geleerd ons afhankelijk van God te stellen en Jezus de Heer van ons leven is, zal Hij niet rusten, voordat de wereld uit ons is gehaald: onze oude denkwijzen en vleselijke en wereldse verlangens, het gericht zijn op de prioriteiten van de wereld (2).

Hij zal niet rusten, voordat het eeuwige leven in ons vorm heeft gekregen en zijn Koninkrijk in ons zichtbaar wordt en tot bloei komt. Voordat de nieuwe mens in ons werkelijkheid is geworden (3). De mens die leeft uit geloof en die één is met zijn Vader en Heer. De mens in wiens hart de hemel leeft.

Het kan moeilijk zijn, wanneer God bezig is om dat in ons tot stand te brengen. Misschien ervaren we dat als kastijding. De Bijbel noemt het ‘tuchtiging’, dat is: opvoeding, correctie (4). Maar die heeft een duidelijk doel, namelijk om ons te redden van de wereld, ons tot geestelijke volwassenheid te brengen (5) en uit ons iets moois te laten groeien (6). Iets wat past bij Gods wezen en bij de nieuwe wereld die komende is en waarvoor Hij ons heeft bestemd (7).

Herstel en verandering


De vraag is dus: Kan ik aanvaarden dat het nodig is, dat ik die moeilijkheden meemaak, en geloven dat Hij ze ten goede gebruikt? En ben ik bereid om God toe te laten, om mij erdoor tot herstel en verandering te brengen (8)? Een herstel en verandering waarvan het vaak nodig is, dat ze veel dieper gaan dan ik zelf kan zien?

Geloof ik echt in Hem, in zijn liefde, in zijn Vaderhart? Geloof ik dat Hij door alles heen mij tot zijn doel zal brengen?
           De vorige boodschap was: 
             Heb je er ook last van?
             (Een persoonlijk getuigenis)

          De week daarvóór: 
             Gods genade in mijn eigen leven.


Iets leuks onderaan de pagina Home! Zie het filmpje!
            
'Hevenu Shalom Alehem' op Ben Gurion
             Airport

                       
(Onderaan de pagina Home). 

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

(1) Kolossenzen 1:28.
Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt de doen zijn.

(2) Romeinen 12:2.
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, ...

(3) Efeziërs 4:21-24.
... zoals dit de waarheid is in Jezus, ..., dat jullie verjongd worden door de geest van jullie denken, en de nieuwe mens aandoen, die naar ... God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

(4) Hebreeën 12:6-7.
... wie Hij liefheeft, tuchtigt de Heer, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebben jullie dit te dragen: God behandelt jullie als zonen...

(5) Efeziërs 4:13.
Totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom (= de maat van de volwassenheid - AvdS) van de volheid van Christus.

(6) Hebreeën 12:10.
... Hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid.

(7) 1 Petrus 5:10.
... de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

(8) Hebreeën 12:12-13.
Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid zal geraken, doch veeleer zal genezen.

 

 

 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Vind hier meer onderwerpen... 

Blijf op de hoogte door het gratis Kommm!-nieuws!... 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ... 
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...