de weg naar je bestemming

Mijn grootste aardse schat.

Wat is dat? En wat doe ik ermee? En... hoe krijgt die zijn grootste waarde en betekenis?

lees meer...

Heb ik rechten bij God?

Nou en of! En Hij wil dat ik dat zie en daaruit leef. Als Israël klaagt, dat God voorbijgaat aa...

lees meer...

SPECIAL: Wie is mijn naaste?

We kennen het verhaal. Maar Jezus zegt altijd meer dan het, oppervlakkig gezien, lijkt.

lees meer...

(Ant)Woord

Bijna elke week een nieuw, kort (Ant)Woord vanuit de Bijbel.
Om je te bemoedigen en te inspireren op je weg met God, de weg 
naar je bestemming.

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Kijk hier ... hoe dat gaat.


                                     NIEUW: zie videofilmpje onderaan pagina Home.

Mijn grootste aardse schat

                                                  door Arie van der Stoep

Al eerder lazen we de woorden: Wie voor zijn heer zorgt, wordt geëerd. (1) We zagen dat dit ‘zorgen voor je Heer’ veel meer betekent dan ‘een klusje voor Hem doen.’ Dat het is: in liefde  aan God de eerste plaats geven in je leven, zodat Hij waarachtig God in je leven zal zijn.

Het zijn maar een paar woorden: Wie voor zijn heer zorgt,... Maar ze laten overduidelijk zien wat God op het oog heeft: een relatie. Een relatie van wederzijds vertrouwen en liefde. Een relatie waarin ik als zijn onderdaan de belangen van mijn geliefde Heer zoek.

Een geheim!

‘Als jij dat doet,’ zegt God door deze spreuk, ‘dan zal Ik jou eren.’ En wie wil nu niet de eer ontvangen die alleen de allerhoogste God kan geven? (2) Bovendien betekent dit ‘eren’, bijbels gezien, dat Hij op zijn beurt ook weer voor mij zal zorgen. Alleen komt dan wel de vraag, hoe kán ik voor Hem zorgen?

Daarop zijn meerdere antwoorden mogelijk. (*) Maar vooral op één manier kan ik voor Hem ‘zorgen’. Hij is God. Hem komt alle eer toe. Zijn schepping is er voor Hem - ík ben er voor Hem. (3) Hoe zou ik Hem dan een grotere vreugde kunnen bereiden dan door naar Hem toe te gaan, Hem als God te erkennen en daarom Hem te aanbidden, te vereren en te danken? Daarin is een geheim!

Zijn doel voor mijn leven

Door Hem mijn aanbidding te geven, bied ik Hem namelijk mijn grootste aardse schat aan. En de grootste aardse schat die ik Hem kan geven, is: mijn tijd. De tijd die Hij mij heeft gegeven om als mens op deze aarde te leven. Want als die tijd er niet meer is, ben ik er niet meer. (4) Dan is mijn tijd op aarde voorbij en kan ik Hem ook al het andere niet meer geven dat met die tijd verbonden is.

Ik kan dus voor Hem ‘zorgen’, door Hem van die schat terug te geven. Door tijd te nemen om Hem te danken en te aanbidden en de gemeenschap met Hem te zoeken. (5) Dat is de liefde waarnaar God verlangde, toen Hij mij schiep. (6) Door Hem die te geven, beantwoord ik aan zijn doel voor mijn leven.
                                                     
En zijn belofte is: Omdat hij mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; ... Ik zal hem ... tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en ... hem mijn heil doen zien. (7)

 

          De vorige boodschap was: 
             Heb ik bij God rechten? 
                                                    Klik
hier ... 

          De week daarvóór: 
             Ik wil God kennen! 
                                                    Klik
hier ... 

Uit de Bijbel: 

(1) Spreuken 27:18b.
Wie voor zijn heer zorgt (= wie waakt over de belangen van zijn heer - AvdS), wordt geëerd.

 

  

 

 

 


(2) Jesaja 49:5-6.
... - en ik werd geëerd in de ogen van de HEER en mijn God was mijn sterkte - ...(*) Lees daarover: Eer van God ontvangen - 2. Klik hier ...

(3) Kolossenzen 1:16b.
Alle dingen zijn door Hem en tot Hem (= voor Hem - AvdS) geschapen.

(4) Psalm 103:15.
De sterveling - zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem van het veld, zo bloeit hij;
wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer
.

(5) Psalm 100:1-3.
Juicht de HEER toe, gij ganse aarde,
dient de HEER met vreugde,
komt voor zijn aangezicht met gejubel.
Erkent, dat de HEER God is; ...


(6) Efeziërs 1:5.
In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd, als zonen van Hem te worden aangenomen...
    Romeinen 8:15.
... jullie hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, lieve Vader.

(7) Psalm 91.
Omdat hij mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.


  Print deze pagina hier uit ... 

Reageren? Klik hier... (Gastenboek - als je geen reactie verwacht).
                Of hier... (Contact - als je wel een reactie wilt ontvangen).

Vraag het gratis Kommm!-nieuws aan! Klik hier...  ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ... 
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...