de weg naar je bestemming

Een boom zijn.

Dat is Gods unieke doel voor ons. maar niet zomaar een boom. Johannes ontving daarover een levendige...

lees meer...

Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de ...

lees meer...

Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat net zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven e...

lees meer...

(Ant)Woord

Bijna elke week een nieuw, kort (Ant)Woord vanuit de Bijbel,
als bemoediging en inspiratie voor je leven voor Jezus, op de weg
met God naar je bestemming. 

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Hier zie je hoe dat gaat.

 


 


Gods unieke doel voor ons

                                                  door Arie van der Stoep

Weet je wat Gods doel voor je is? Een boom zijn! Het staat in Openbaring. Door in Jezus te geloven, word je een boom. En nog een bijzondere ook! Dat is Gods unieke doel voor ons. Johannes ontving daarover een levendige openbaring.

Eerst toonde God hem het ‘nieuwe Jerusalem’, een nieuwe samenleving van God met de mens. Niet zoals het huidige Jerusalem en geen samenleving zoals die is voortgekomen uit Adam. Maar een Jerusalem en een mensheid die voortkomen uit Jezus (1), waarin het Koninkrijk van God zichtbaar wordt. Een stad, die de heerlijkheid van God weerspiegelt (2). Niet door indrukwekkende bouwwerken, maar door prachtige, nieuwe mensen, verlost, gereinigd en volmaakt.

Bomen des levens

Toen liet God hem een rivier zien. Die stroomde door dat nieuwe Jerusalem. Een rivier van ‘water des levens’ - de bruisende, levenwekkende kracht van de Heilige Geest. Die ontspringt uit de troon van God en van Jezus, als resultaat van wat God door Jezus heeft gedaan (3). En die rivier bracht iets geweldigs teweeg.

Jezus heeft meermaals gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven’ (4). Hij kon dat zeggen, want Hij is de Boom des Levens, die in het paradijs stond en die eeuwig leven geeft (5). Adam had al van Hem kunnen eten, maar deed het niet. Wij doen dat wel, namelijk door ons geloof in Hem. Daarom eten wij van het brood bij het ‘Avondmaal’, het ‘breken van het brood’, als teken daarvan (6).

En wat Johannes nu zag, is dat wij door het geloof in Jezus geplant zijn in het nieuwe Jerusalem langs die rivier van water des levens (7). Wij drinken van zijn water. En dat water laaft ons met het leven uit de Boom des Levens. Het brengt het leven van Jezus in ons voort. Door dat water vermenigvuldigt Jezus zich in ons (8). Wij worden zoals Hij: bomen des levens.

Definitief en zichtbaar

Dat geboomte draagt vrucht, net als de Boom des Levens zelf. Wij brengen leven voort en daden die genezing brengen (7). Zo wordt het Koninkrijk van God door ons heen zichtbaar. En Johannes zag nog iets!

Hij zag hoe het nieuwe Jerusalem al bezig is neer te dalen vanuit de hemel (2). Door de kracht van zijn Geest laat God ons vandaag ernaar toegroeien, om dat geboomte te zijn, gedrenkt door het water van zijn Geest en bestemd voor de volmaaktheid die komt, wanneer het nieuwe Jerusalem definitief en zichtbaar op de nieuwe aarde zal zijn gevestigd (9).
           De vorige boodschap was: 
             Bestuurd door de Heilige Geest.  

          De week daarvóór: 
             Waardige woontplaatsen voor God.

  Zeldzame beelden en verhalen uit het leven
             van vervolgde
            
christenen in China.
                             
(Onderaan de pagina Home). 

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

 

(1) Jesaja 53:10.
... wanneer hij (= Jezus - AvdS) zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien ...

(2) Openbaring 21:1-2, 11.
... En ik zag de heilige stad, een nieuw Jerusalem, neerdalende uit de hemel, van God, ... en zij had de heerlijkheid van God ...

 

 

 


(3) Openbaring 22:1.
En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.

(4) Johannes 3:36.
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; ...

(5) Openbaring2:7.
Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs van God is.

(6) Johannes 6:51.
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is, indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; ...

(7) Openbaring 22:2.
Midden op haar straat (van het nieuwe Jerusalem - AvdS) en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volkeren.

(8) 1 Johannes 3:2.
... wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; ...

 

 

 

 


(9) Openbaring 22:3-4.
En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.

 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Vind hier meer onderwerpen... 

Blijf op de hoogte door het gratis Kommm!-nieuws!... 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ... 
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...