de weg naar je bestemming

Aangeraakt door Gods aanwezigheid

Dit gaat over wat ik het meest nodig heb in mijn persoonlijke leven en in mijn bediening: openbaring...

lees meer...

NIEUWE SERIE: Wie ben ik voor God?

Dit is belangrijk voor mij! Dit bepaalt mijn kijk op mijzelf, maar ook die op anderen. En het helpt ...

lees meer...

Leven als een koning!

Dat lijkt ons wel wat! En dat leven heeft God voor mij bedoeld! Voor vandaag! Namelijk het leven als...

lees meer...

(Ant)Woord

Bijna elke week een nieuw, kort (Ant)Woord vanuit de Bijbel,
als bemoediging en inspiratie voor je leven met Jezus, op de weg
met God naar je bestemming. 

                                     Steeds gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Hier zie je hoe dat gaat.

 
Aangeraakt door Gods aanwezigheid

                                                  door Arie van der Stoep

Zal ik het eerlijk zeggen? Zal ik zeggen wat ik het meest nodig heb in mijn persoonlijke leven en dan ook in mijn bediening?... Openbaring! Ik heb nodig dat God zich aan mij openbaart.

Want de Bijbel zegt weliswaar dat het allemaal uit geloof is (1) - en zo is het natuurlijk, want daarmee begint het, dat is de basis - maar de Bijbel zegt ook: Als openbaring ontbreekt, verwildert het volk (2).

Aan de ene kant heb ik het Woord van God nodig, de Bijbel, want dat is één grote openbaring. Die toont mij wat ik mag geloven en helpt mij God beter te leren kennen. Daarom lees ik die en ga ik er dagelijks mee om. Aan de andere kant heb ik ook Godzelf nodig, Hem persoonlijk (3).

Diep in mijn geest

Want ook al ervaar ik de leiding van zijn Geest in de dingen die ik doe en in de uitoefening van mijn bediening - en zijn leiding heb ik daarin beslist nodig - toch heb ik vooral Hem persoonlijk nodig, de gemeenschap met Hem, zijn tegenwoordigheid.

Ik heb Hem nodig in mijn leven met Hem en in de strijd die mijn bediening met zich meebrengt. Om niet uitgeput te raken. Om nieuwe kracht en inspiratie van Hem te ontvangen. Denk maar aan Elia (1 Koningen 19). Ook ik heb nodig dat Hij zich aan mij openbaart! (4)

Dat gebeurt wanneer Hij woorden uit de Bijbel persoonlijk tot mij laat spreken. Maar heel veel sterker nog wanneer Hij mij zijn tegenwoordigheid geeft. Wanneer Hij mij laat merken dat Hij persoonlijk bij mij is en mij omringt met zijn aanwezigheid. En wanneer Hij dan tot mij spreekt (5). Dat raakt mij aan, diep in mijn geest, in mijn wezen.

Enorme genade

Hij gaf dat aan David, aan Daniël, aan Abraham, aan Henoch, aan Paulus en aan al die anderen in de Bijbel die daarvan getuigen. Dat hadden zij nodig. Voor zichzelf, maar ook om in zijn dienst te kunnen staan.

Want een aanraking met Jezus, de levende God, vergeet je nooit meer! Dat verandert je. Dat tilt je uit boven het alledaagse, het zwakke, en maakt dat je over de bergen heen kunt kijken, de bergen van de onmogelijkheden en de vragen. Het is de ervaring van zijn enorme genade en liefde voor je, die je opricht en bekrachtigt. Om die genade mag ik bidden. En Hij zal het geven! (6) 
           De vorige boodschap was: 
             Leef als een koning! 

          De week daarvóór: 
             Kinderen krijgen na je dood? 


Kijk en luister naar Jonathan David en Melissa Helser met:  
            
No longer slaves 
                            
(Onderaan de pagina Home). 

Uit de Bijbel: 

 

 

 

(1) Romeinen 4:16.
Daarom is het (alles) uit geloof, ...

(2) Spreuken 29:18a.
Als openbaring ontbreekt, verwildert het volk.

 

 


(3) Psalm 42:2-3.
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; ...

 

 

 

 

 

 

(4) Johnannes 14:21.
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart (= ze tot een deel van zijn leven laat worden -AvdS), die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

(5) Psalm 25:12.
Wie is de man die de HEER vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.

 

 

 

 

 

 

 


(6) Psalm 25:14.
Des HEREN vertrouwelijke omgang (= de vertrouwelijke omgang met de HEER - AvdS) is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.

 

 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageren? Klik hier... (Gastenboek - als je geen reactie verwacht).
                Of hier... (Contact - als je wel een reactie wilt ontvangen).

Vraag het gratis Kommm!-nieuws aan!
                Dan blijf je op de hoogte! 
                Klik hier... ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ... 
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...