de weg naar je bestemming

Geheimzinnige, profetische woorden

over Gods 'heerban', over de dauw van uw jonge mannen die in 'heilige feestdos' oprijst uit de schoo...

lees meer...

Beelden van de ondergrondse kerk van China,

die zingt. Want de kerk van China leeft! Kijk naar de indrukwekkende video-beelden onderaan de pagin...

lees meer...

SPECIAL: Hoe het Koninkrijk van God komt

De Bijbel is vol van het spreken over het Koninkrijk van God. Wat is het en hoe komt het? Heb ik er ...

lees meer...

(Ant)Woord

Bijna elke week een nieuw, kort (Ant)Woord vanuit de Bijbel,
als bemoediging en inspiratie voor je leven met Jezus, op de weg
met God naar je bestemming. 

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Kijk hier ... hoe dat gaat.


 

Nu of nooit - sterven of sterven!

                                                  door Arie van der Stoep

Adam moest sterven. Nee, ik bedoel niet, nádat hij had gezondigd, maar daarvóór al.

Toen God tegen hem zei: ‘Eet niet van die boom’ (1), had hij de keus: sterven door ervan te eten, of sterven door er juist niet van te eten. Hij koos voor het eerste: hij at. Met alle gevolgen van dien.

Hij had ook voor het laatste kunnen kiezen: alle verlangens die de satan bij hem opriep, verwerpen, ze verloochenen. Daarmee zichzelf verloochenen, kleiner worden, dus sterven aan zijn ‘ik’ en God daarboven stellen, door Hem te geloven en te gehoorzamen (2). Maar dat is zo moeilijk!

Wat ik vind

Die vrucht zag er zo prachtig en aantrekkelijk uit, verrukkelijk! En wat de satan zei (3), klonk zo waar! Die vrucht zou je toch alleen maar goed kunnen doen en kunnen maken dat je er beter van werd! Nee, wat God zei, klonk toch eigenlijk niet logisch! Het was waar, God verborg iets voor hem. Je kon beter maar je eigen ideeën volgen. Dus... Adam stierf. Maar zijn sterven bracht geen leven voort!

Is dit vaak niet de strijd? Geloof ik God echt? Of houd ik ook nog een beetje vast aan wat ík vind, aan mijn eigen weg? Geloof ik dat God in al mijn behoeften zal voorzien (4) en dat zijn wil de beste weg voor mij is? Of vertrouw ik vooral op mijzelf, op wat ik vind of denk?

Voor Jezus was er maar één keus: sterven. Sterven aan zijn eigen behoeften en wensen (5). Eerst figuurlijk, geestelijk, in de hof van Getsémané, en daarna letterlijk, in elk opzicht, aan het kruis. Vreselijk! En ook dat had gevolgen.

Adam jaloers!

Miljoenen werden daarmee door Hem gered van de eeuwige dood. Ze vonden het leven. En Hijzelf werd daarna door de Vader verheven tot de hoogste plaats in het heelal (6): zitten bij zijn Vader in zijn troon. Van daaruit brengt Hij nu alle dingen tot hun voleinding.

En wat is mijn vooruitzicht? Het is nu of nooit - sterven of sterven! Als ik mij overgeef aan zijn leiding en wil, zal ik leven. Nu al noemt Hij mij zijn zoon (7). En straks zal ik bij Jezus mogen zijn en met Hem mogen delen in zijn troon (8). Ik zal deelhebben aan het eeuwige leven op de nieuwe aarde en samen met Hem in Gods nieuwe schepping mogen verkeren en die mogen beheren (9). Wat zal Adam jaloers zijn!

 

          De vorige boodschap was: 
             'Een en al gewilligheid'
                                                    Klik
hier ... 

          De week daarvóór: 
             Op weg naar het grote doe
                                                    Klik
hier ... 

Uit de Bijbel:  

 

(1) Genesis 2:17.
Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad... zul je niet eten, want ten dage, dat je daarvan eet, zul je voorzeker sterven.

 


(2) Johannes 12:24-25.
... indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf, maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort ...

(3) Genesis 3:4-5.
... God weet, dat ten dage, dat je daarvan eet, je ogen geopend zullen worden, en je als God zult zijn, ...

 

 

 

 


(4) Filippenzen 4:19.
Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, ...

(5) Matteüs 26:39.
... Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

(6) Filippenzen 2:9-11.
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat ... alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer (= is God - AvdS), ...

(7) Romeinen 9:26.
... ter plaatse, waar [tot hen] gezegd was: jullie zijn mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God.

(8) Openbaring 3:21.
Wie overwint (namelijk in het volgen van Jezus - AvdS), hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, ...

(9) Openbaring 22:5.
... zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden

 


  Print deze pagina hier uit ... 

Reageren? Klik hier... (Gastenboek - als je geen reactie verwacht).
                Of hier... (Contact - als je wel een reactie wilt ontvangen).

Vraag het gratis Kommm!-nieuws aan! Klik hier...  ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ... 
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...