de weg naar je bestemming

Een sterke invloed in mijn leven

In mijn leven is een bijzondere invloed actief. Die gaat van God uit. Die heeft een naam. Die heet: ...

lees meer...

God spreekt!

Op een dag merk je bij het lezen van de Bijbel dat de woorden die God daar spreekt, tot jou persoonl...

lees meer...

SERIE (nieuw): Op weg naar het paradijs

We realiseren het ons vaak niet, maar we zijn op weg naar het paradijs! En dat is dichterbij dan we ...

lees meer...

(Ant)Woord

Bijna elke week een nieuw, kort (Ant)Woord vanuit de Bijbel,
als bemoediging en inspiratie voor je leven met Jezus, op de weg
met God naar je bestemming. 

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Kijk hier ... hoe dat gaat.

 


 

Een sterke invloed in mijn leven

                                                  door Arie van der Stoep

In mijn leven is een bijzondere invloed actief. Die gaat van God uit. Die heeft zelfs een naam. Die heet: ‘Gods goedertierenheid’. Dat woord is moeilijk te vertalen. Maar zijn goedertierenheid is er en heeft grote kracht! Hoe komt dat? Doordat die voortkomt uit Gods karakter.

God is volmaakt goed. En zoals Hij is, zo handelt Hij. Dat heet ‘goedertierenheid’. Goedertierenheid is de eeuwig werkende kracht van zijn goedheid. Die werkt in mij en aan mij (1). En omdat die uit zijn karakter voortkomt, geeft die mij zoveel hoop. Want daardoor weet ik dat die eeuwig werkende kracht van zijn goedheid altijd in mijn leven zal werken, om mij dichterbij Hem te brengen (2).

Van eeuwigheid tot eeuwigheid


Daarom is het eerste wat zijn goedertierenheid voor mij bewerkt: vergeving (3). Op vergeving is mijn leven met God gebaseerd. Die maakt dat ik met Hem mag omgaan en met Hem een relatie kan hebben. Door zijn goedertierenheid staat er niets meer tussen Hem en mij in (4). En daardoor gebeurde er nog meer.

Door zijn goedertierenheid werd God mijn Vader en werd ik een kind van Hem (5). Mijn Vader kent mij, houdt van mij en zorgt voor mij, elke dag (6). En nu is Hij in zijn goedertierenheid bezig om mij thuis te brengen in zijn huis, zijn heerlijkheid (7).

Want door wat Hij vanuit zijn goedheid deed - door zijn goedertierenheid - ontving ik eeuwig leven en maakt Hij dat alles wat er in mijn leven gebeurt, eraan meewerkt, dat ik dit doel van God voor mij zal bereiken. Daarvan kan ik volkomen zeker zijn. Want de goedertierenheid van de HEER is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen (8). Dit is buitengewoon!

Degenen die Hem vrezen

Want het zegt dat zijn goedertierenheid voor mij al werkzaam is vanaf de eeuwigheid, nog voordat ik bestond, dat dit nog steeds zo is en dat dit tot in alle eeuwigheid zo zal zijn. Daardoor weet ik dat God niet zal rusten, totdat Hij mij tot zijn doel voor mij heeft gebracht (7). Zijn goedertierenheid doet dat.

Die tekst zegt ook waarom: ‘Zijn goedertierenheid - die eeuwig werkende kracht van zijn goedheid - is (in werking) over degenen die Hem vrezen’ (8). Die dus naar Hem luisteren en Hem aanvaarden als Heer van hun leven. Daarom bid ik God dat Hij maakt dat ik altijd dichtbij Hem zal blijven. En dat Hij mij door zijn goedertierenheid terugbrengt, mocht ik een verkeerde weg inslaan (9). Tot zijn eeuwige glorie!
           De vorige boodschap was: 
             Hou je nog van mij? 
                                                    Klik
hier ... 

          De week daarvóór: 
             God spreekt!  
                                                    Klik
hier ... 

Nieuw onder Actueel:  
          Op weg naar het paradijs
                                                    Klik
hier ... . 

Kijk en luister naar het prachtige, door jonge, geschoolde zangers uit het hart gezongen oude lied (in close harmony): 
          Is is well with my soul! 
                           
(Onderaan de pagina Home).
                                          Klik hier ... 

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

(1) Psalm 25:7b.
Denk aan mij naar (= overeenkomstig - AvdS) uw goedertierenheid, omwille van uw goedheid, HEER.

(2) Psalm 25:8, 10.
Goed en waarachtig is de HEER; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.
Alle paden van de HEER zijn goedertierenheid en trouw...


(3) Psalm 86:5.
Want U, o Heer, bent goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.

(4) Psalm 103:10-12.
Hij doet ons niet naar onze zonden...; maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.

(5) 1 Johannes 3:1.
Ziet, wat een liefde de Vader ons heeft gegeven, dat wij kinderen van God worden genoemd, en wij zijn het (ook)!

(6) Psalm 52:3b.
Gods goedertierenheid duurt toch de ganse dag.

(7) Psalm 43:3.
Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen.

(8) Psalm 103:17a.
Maar de goedertierenheid van de HEER is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen.

 (9) Psalm 25:8.
Goed en waarachtig is de HEER; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageren? Klik hier... (Gastenboek - als je geen reactie verwacht).
                Of hier... (Contact - als je wel een reactie wilt ontvangen).

Vraag het gratis Kommm!-nieuws aan!
                Dan blijf je op de hoogte! 
                Klik hier... ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Klik hier ... 
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...