de weg naar je bestemming

Wat onmogelijk was,

gebeurde: Jezus stond op uit het graf. De dood was overwonnen. Dit bracht een ommekeer teweeg die ni...

lees meer...

God weet het, Jezus weet het,

als we moe zijn, uitgeput misschien bij het volgen van Hem, of als we veel te verwerken hebben gehad...

lees meer...

Wat we niet zouden willen missen,

is de schat, waarover Jezus vaker en op meerdere manieren heeft gesproken. De schat die heel je leve...

lees meer...

Spreek je geloof uit! - 2

Spreek je geloof uit! - 2  

                                      Om toe te passen of uit te printen: scroll omlaag! 

Eén van de mooiste en beste manieren om je geloof uit te spreken, jezelf te versterken in je geloof en daarmee stelling te nemen tegenover alle negatieve invloeden die uitgaan van de huidige crisis, is het in geloof belijden van de woorden van Psalm 23.

Doe dit hardop! Laat God je stem horen! Dit heeft voor Hem grote waarde. Hij wil het graag! Het is een eerbewijs aan Hem! De Bijbel zegt: Laten wij dan ... aan God voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen, die zijn naam belijden (Hebreeën 13:15).
Je belijdt hiermee zijn naam, namelijk dat Hij God is, dat Hij regeert en dat alle dingen in zijn handen zijn, ook jouw leven en omstandigheden! Dit te doen, zul je als een zegen ervaren, die je rust en kracht brengt!

Hier komt die psalm, eerst in de bekende, oude woorden van de NBG-vertaling en daarna in een iets modernere versie (kies zelf welke je wilt gebruiken):          PROCLAMATIE VOOR ELK MOMENT

Spreek het uit:

1   (Een psalm van David).                                        Psalm 23 (NBG)

     De HEER is mijn herder, mij ontbreekt niets.

2   Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.
     Hij voert mij aan rustige wateren
.

3   Hij verkwikt mijn ziel.
     Hij leidt mij in de rechte sporen
     om zijns naam wil
.

4   Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
     ik vrees geen kwaad,
     want Gij zijt bij mij;
     uw stok en uw staf, die vertroosten mij
.

5   Gij richt voor mij een dis aan
     voor de ogen van wie mij benauwen;
     Gij zalft mijn hoofd met olie,
     mijn beker vloeit over
.

6   Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
     al de dagen van mijn leven.
     Ik zal in het huis van de HEER verblijven
     tot in lengte van dagen

        (= ik zal dichtbij Hem zijn, nu en tot in alle eeuwigheid - AvdS).

Denk na over wat deze woorden betekenen voor jezelf en voor je eigen
situatie. En spreek ook dat uit. Dank de Heer voor deze waarheden.          PROCLAMATIE VOOR ELK MOMENT

Spreek het uit: 

1   (Een psalm van David.)                                        Psalm 23 (eigen versie)

     De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets.

2   Hij laat mij liggen in grazige weiden.
     Hij brengt mij naar wateren van rust
.

3   Hij verkwikt mijn ziel.
     Hij leidt mij langs paden van gerechtigheid
     omwille van zijn naam
.

4   Zelfs al ga ik door een dal van de schaduw van de dood,
     ik vrees geen kwaad,
     want U bent bij mij;
     uw stok en uw staf, die redden en leiden mij
.

5   U zult voor mij een welvoorziene tafel aanrichten
     voor de ogen van wie mij benauwen.
     U zalft mijn hoofd met zalfolie,
     mijn beker is overvloed
.

6   Ja, goedheid en barmhartigheid zullen met mij meegaan
     alle dagen van mijn leven.
     Ik zal in het huis van de Heer verblijven
     tot in lengte van dagen
 
                 (= dit houdt nooit op! - AvdS).


 

  Print hier de NBG-versie van de psalm uit ... 

  Print hier de onderste versie van de psalm uit ...  

  Print hier deze hele pagina uit ...