de weg naar je bestemming

God spreekt!

Bij de schepping zei Hij: 'Er zij licht!' En er was licht. Maar God spreekt nog steeds. Wie dichtbij...

lees meer...

Jezus zien in zijn heerlijkheid?

Ja, dat gaat gebeuren. Maar dan is zijn verschijning op de wolken al voorbij. En wat ons betreft, wa...

lees meer...

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Spreek je geloof uit!

Spreek je geloof uit!
                                                Om dit direct toe te passen: scroll omlaag! 

In deze moeilijke tijd is dat belangrijk! We moeten ons niet mee laten sleuren door gevoelens van onzekerheid, angst of opstandigheid. Ook niet ons laten beheersen door wat 'men' zegt. We mogen ons oog richten op Jezus, onze God en Redder. Wij en onze situatie zijn in zijn hand.

Op een praktische manier kunnen we ons positief opstellen tegenover alle negatieve gedachten en krachten. Door namelijk uit te spreken wat we geloven. Door bijvoorbeeld het Woord van God uit te spreken. Want daarin vinden we toch de inhoud van wat we geloven. En we eren God door dit te doen.

Bovendien heeft het Woord van God kracht. Met het in-geloof-uitspreken ervan laat je de levenwekkende kracht ervan toe in je eigen hart. Het zal je helpen om tot rust te komen temidden van strijd en moeilijke omstandigheden. En om je oog op God te richten en op Hem te vertrouwen. Gods Woord werkt versterkend, vernieuwend en genezend, naar geest, ziel en lichaam.

En het belangrijkste: Door het Woord in geloof uit te spreken, beaam je Gods spreken. Je zegt er 'amen' tegen. Je zegt ermee dat je gelooft dat het Gods waarheid is over jou en jouw leven. We noemen dit een 'proclamatie', de afkondiging van een waarheid. Daarmee laat je het tevens toe om een deel van jezelf te worden. Het zal je dichterbij Hem brengen.
 


Hoe doe je dit? 

* Door zelf woorden in de Bijbel te zoeken die weergeven wat je gelooft, die hardop in geloof uit te spreken en God vervolgens voor die woorden te danken. Voorbeelden: psalmverzen, teksten uit Jesaja, woorden van Jezus.

* Door gebruik te maken van door anderen voor dit doel bijeengebrachte bijbelteksten. Hieronder vind je zo'n 'proclamatie'. Ik heb hem indertijd voor mijzelf en ons gezin samengesteld.

Probeer het uit! Je zult zien wat het in je uitwerkt!
 


     KORTE PROCLAMATIE VOOR DE NIEUWE DAG  
                                                             en voor elke dag! 

Geprezen zij de Heer!
Dag aan dag draagt Hij mij; die God is mijn heil.
Die God is mij een God van uitreddingen.
Bij Jahweh, de Heer (of: Bij de HERE Here), zijn uitkomsten tegen de dood.

Ik ben dus
niet verdrietig,
want de vreugde in Jahweh (of: in de HERE), die is mijn toevlucht.

Want U, o Heer, bent goed en gaarne vergevend,
rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.

U laat niet varen de werken van uw handen.

Daarom kan ik met vertrouwen zeggen:
De Heer is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Zijn barmhartigheden
houden niet op,
elke morgen zijn zij nieuw,
groot is uw trouw! 

Psalm 68:20-21 





Nehemia 8:11b



Psalm 86:5


Psalm 138:8c

Hebreeën 13:6



Klaagliederen 3:22b-23

 

 


OPMERKING:

In de eerste twee bijbelteksten staat de naam Jahweh. In onze NBG-bijbelvertaling
staat daar: HERE (moderner is: HEER). Maar de oorspronkelijke, Hebreeuwse bijbeltekst
zegt: Jahweh. Zo wilde God genoemd worden. We eren Hem door dit dan ook te doen!
(Zie: Exodus 3:15; Hebreeën 13:15).
 


 

  Print hier de korte proclamatie uit ...  
 

  Print hier deze hele pagina uit ...