de weg naar je bestemming

De dag kan gedaald zijn,

net als bij die twee discipelen uit Emaüs, die zich na hun ontmoeting met Jezus terughaastten ...

lees meer...

Je hart kan van slag zijn,

bonzen, op hol slaan. En het kan ook vreemd aanvoelen. Alsof er iets bezig is te gebeuren, maar je w...

lees meer...

God kan benauwd zijn.

Daar kijken we misschien vreemd van op. Toch zegt Jesaja dit en ook waarom en wanneer Hij dat is. Al...

lees meer...

SPECIALS

In de loop van de tijd werden onder 'Actueel' (zie het menu bovenaan)
enkele artikelen over bijzondere onderwerpen op de website geplaatst:
SPECIALS. Door hun grotere lengte kon wat dieper op die onderwerpen
worden ingegaan.

Klik op het artikel dat je wilt lezen. 
 


Geplaatste artikelen:  

* Onze houding in de verwarring.

* Het gif van de slang.

* Spijt of berouw? Kan God berouw hebben?  

* Israël - veilig en voorgoed! - Met heel Gods hart en ziel.

* Hoe het Koninkrijk van God komt. - Drie keerpunten, drie fasen.

* David 'zag' Jezus. - Hoe God zijn Zoon aan David openbaarde - Psalm 110.

* Wie is mijn naaste?