de weg naar je bestemming

Je krijgt autoriteit,

als je in Jezus gelooft. Die autoriteit of dat recht is belangrijk om het doel te bereiken dat God.....

lees meer...

God reikt prijzen uit!

Of eigenljk, een prijs. Aan mensen. Maar wie zijn dat? En waarom en wanneer doet Hij dat? Dat wordt ...

lees meer...

God is een rots, maar te hoog

om te beklimmen. Voor David en voor ons. Toch heeft God juist daar voor hem en ons een plek, om er t...

lees meer...

SPECIALS

In de loop van de tijd werden onder 'Actueel' (zie het menu bovenaan)
enkele artikelen over bijzondere onderwerpen op de website geplaatst:
SPECIALS. Door hun grotere lengte kon wat dieper op die onderwerpen
worden ingegaan.

Klik op het artikel dat je wilt lezen. 
 


Geplaatste artikelen:  

* Onze houding in de verwarring.

* Het gif van de slang.

* Spijt of berouw? Kan God berouw hebben?  

* Israël - veilig en voorgoed! - Met heel Gods hart en ziel.

* Hoe het Koninkrijk van God komt. - Drie keerpunten, drie fasen.

* David 'zag' Jezus. - Hoe God zijn Zoon aan David openbaarde - Psalm 110.

* Wie is mijn naaste?