de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

SPECIALS

In de loop van de tijd werden onder 'Actueel' (zie het menu bovenaan)
enkele artikelen over bijzondere onderwerpen op de website geplaatst:
SPECIALS. Door hun grotere lengte kon wat dieper op die onderwerpen
worden ingegaan.

Klik op het artikel dat je wilt lezen. 
 


Geplaatste artikelen:  

* Onze houding in de verwarring.

* Het gif van de slang.

* Spijt of berouw? Kan God berouw hebben?  

* Israël - veilig en voorgoed! - Met heel Gods hart en ziel.

* Hoe het Koninkrijk van God komt. - Drie keerpunten, drie fasen.

* David 'zag' Jezus. - Hoe God zijn Zoon aan David openbaarde - Psalm 110.

* Wie is mijn naaste?