de weg naar je bestemming

Dit móest wel gebeuren!

Niemand heeft het kunnen tegenhouden: Israël keerde terug in haar land. Dat móest wel ge...

lees meer...

Mijn berg beklimmen

- dat is waar ik mee bezig ben. Net als Kaleb. Maar wat is mijn berg? En hoelang ga ik daarmee door?...

lees meer...

Uw Koninkrijk kome!

Wat bid ik daar? Is dat: 'Heer Jezus, kom spoedig? Kom met uw vrederijk?' Dat kan! Maar het gaat bij...

lees meer...

SPECIALS

Dit is de hoofdpagina (= verzamelpagina) voor in de loop van de tijd
geplaatste losstaande, actuele artikelen.
Doorgaans gebeurde dat onder het hoofdmenu 'Actueel'.

Ze hebben een grotere lengte dan die onder (Ant)Woord. 

Klik op het artikel dat je wilt lezen. 
 


Geplaatste artikelen:  

* Wie is mijn naaste? (26-5-2017).

* David 'zag' Jezus (Hoe God zijn Zoon aan David openbaarde - Psalm 110). (24-7-2017).