de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

NIEUWE TIJDEN

NIEUWE TIJDEN 

Meer dan ooit hebben we vandaag behoefte aan berichten die iets
anders te vertellen hebben dan wat de media brengen. Die berichten zijn er!
De Heer Jezus, de psalmen, Jesaja, apostelen en profeten spraken
allen over komende veranderingen: NIEUWE TIJDEN, die zullen aanbreken! 

Echter, net als de geboorte van een kind een pijnlijke en spannende 
gebeurtenis is, zo is het ook hiermee. De ernstige gebeurtenissen van
deze tijd kondigen in feite de laatste periode van de wereldgeschiedenis
aan, de periode na Jezus' terugkomst, wanneer alles anders zal zijn! 

Over dit onderwerp ging het in een aantal artikelen die in de afgelopen
jaren op deze website verschenen. Hieronder een kleine keuze daaruit.
Als bemoediging. En om het perspectief te zien dat God ons geeft voor
onze huidige tijd, die voorafgaat aan die nieuwe tijden.

Klik op de titel van het artikel dat je wilt bekijken.


 

NIEUWE TIJDEN   

Uit 'Uit Gods hart': 

103. De grote ommekeer

094. Wat honderd procent zeker gaat gebeuren.

106. Deze tijd heeft een doel

Uit: 'Leven uit Hem': 

005. Wachten op Jezus' stem

044. Daar verkeren we middenin

093. Onze nieuwe wereld.