de weg naar je bestemming

Een keuze uit geloof.

Geen harnas dragen? Niet als je tegenover een zwaarbewapende reus staat? Nee, David kon dat niet en...

lees meer...

God werkt met drievoudige kracht

in je leven, om zijn waarheid over je zichtbaar te maken. Wat is die waarheid en wat is die drievoud...

lees meer...

We worden soms 'uitgedaagd',

oftewel, we hebben moeilijkheden, tegenslagen. Wat doen we daarmee? We kunnen kiezen uit...

lees meer...

Gedicht van de maand

Een gedicht is een geconcentreerd brokje leven, opgevangen in taal.
Bijvoorbeeld een stukje leven met God.

Zoals een schilder bijvoorbeeld verf gebruikt en een beeldhouwer bijvoorbeeld steen, zo gebruikt een dichter taal. Zowel het schilderij of het beeld als het gedicht zijn wereldjes op zichzelf, die iets zeggen of tonen dat ontdekt wil worden.

Om het wereldje van het gedicht binnen te komen, heb je een 'paspoort' nodig of moet je het veroveren. Alleen zo kom je erbinnen.
Neem dus even de tijd. Dan hoop ik dat je er een beetje rijker door wordt.

Hieronder het gedicht van de maand juni.

Let op: Op een gedicht rust auteursrecht. Om het te mogen overnemen in een blad of zo, heb je toestemming nodig. Vraag die dus altijd aan (zie onderaan). 


 

    EXISTENTIEEL - VI

                                  Arie van der Stoep

 

    Liggend aan de horizon,
    in rust, maar onontkoombaar,
    met voor mij uit een straat van goud
    en daarom uitgespreid een land van licht,
    bewegend maar bewoonbaar,
    ontkomen aan de zwaartekracht
    die trok naar zware diepte,
    in zee geworpen voor altijd
    maar door de vis omhoog gebracht,
    werd ik naar deze plaats geleid
    - geen oud verhaal meer liep er.

    Liggen aan de horizon -
    het lijkt een doem, een vraag, een strijd,
    maar boven, in en om mij heen,
    voor mij op deze plaats alleen,
    klopt, overwinnaar van de tijd
    en onvernietigbaar,
    het leven.

    Want achter deze zee, spiegel van licht,
    verblijft een heel groot, vriendelijk gezicht
    dat God, oorsprong en einde heet
    en mij dagelijks welkom spreekt,
    terugriep uit de dood vandaan
    tot nieuwe hoop, primair bestaan,
    tot zijn.

 

                                   1 juli 1996.

 ATTENTIE!! - Overname van gedichten.

© LET OP! De op deze website gepubliceerde gedichten zijn
auteursrechtelijk beschermd. Alleen met toestemming van de
schrijver mogen ze overgenomen en/of gepubliceerd en/of
vermenigvuldigd worden.
Voor het eventueel verkrijgen van deze toestemming kun je
gebruik maken van de
Contactpagina ...