de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Eerder geplaatste onderwerpen uit 'Uit Gods hart' i.v.m de huidige crisis

Hieronder vind je onderwerpen die verband houden met de huidige
crisis en die op de pagina 'UIT GODS HART' eerder te lezen waren.
Laat je informeren en houdt moed!

Klik op de gewenste titel.
 


 

065. De dingen op een rijtje

066. Je evenwicht kunnen
        bewaren

068. Wat is er aan de hand? 

069. Mensen mét hoop en ván
        hoop

070. Je zult leven! 

071. 'Het is zeer, zeer goed!' 

078. Wat de duivel niet kon

079. Nu is het genoeg! 

080. Zoals God heeft voorzegd.  

081. Storm! 

083. Heilbrengende wolken

086. Voordat Jezus terugkomt

091. Sterk genoeg

093. De kracht van een christen

097. Dát is geloof! 

101. Tegenstelling

102. Sterker dan alle kwaad

104. Hoe stellen we ons op? 

106. Deze tijd heeft een doel