de weg naar je bestemming

Kan God ons een opdracht geven

zoals Hij gaf aan Abraham: om zijn zoon te offeren? Nee, dat niet, maar soms vraagt Hij ons wel ande...

lees meer...

Het kan nacht zijn.

In je eigen leven, in de wereld. Net als in Israël toen. Maar juist dan kan God maken dat er bi...

lees meer...

Sommige bijbelteksten openen je ogen

voor dingen die je niet eerder zag, die ook niet voor iedeeen bestemd zijn, maar die enorm bemoedig...

lees meer...

Eerder geplaatste onderwerpen uit 'Uit Gods hart' i.v.m de huidige crisis

Hieronder vind je onderwerpen die verband houden met de huidige
crisis en die op de pagina 'UIT GODS HART' eerder te lezen waren.
Laat je informeren en houdt moed!

Klik op de gewenste titel.
 


 

065. De dingen op een rijtje

066. Je evenwicht kunnen
        bewaren

068. Wat is er aan de hand? 

069. Mensen mét hoop en ván
        hoop

070. Je zult leven! 

071. 'Het is zeer, zeer goed!' 

078. Wat de duivel niet kon

079. Nu is het genoeg! 

080. Zoals God heeft voorzegd.  

081. Storm! 

083. Heilbrengende wolken

086. Voordat Jezus terugkomt

091. Sterk genoeg

093. De kracht van een christen

097. Dát is geloof! 

101. Tegenstelling

102. Sterker dan alle kwaad

104. Hoe stellen we ons op? 

106. Deze tijd heeft een doel