de weg naar je bestemming

Deze tijd heeft een doel.

God is bezig om zowel de wereld als ons klaar te maken voor de verwezenlijking van zijn plan. Een d...

lees meer...

Hunkeren naar de morgen.

Zoals wachters op de muren van een stad vroeger konden hunkeren naar de morgen, zo kunnen wij in on...

lees meer...

Hoe stellen we ons op

tegenover alle huidige en nog komende ontwikkelingen in de wereld om ons heen? Hoe kunnen we sterk s...

lees meer...

De huidige crisis in onderwerpen uit 'Uit Gods hart'

Hieronder vind je een aantal onderwerpen uit de Bijbel die verband houden
met de huidige crisis en die je eerder kon lezen op de pagina 'UIT GODS HART'.

Klik op de gewenste titel.
 


 

065. De dingen op een rijtje

066. Je evenwicht kunnen
        bewaren

068. Wat is er aan de hand? 

069. Mensen mét hoop en ván
        hoop

070. Je zult leven! 

071. 'Het is zeer, zeer goed!' 

078. Wat de duivel niet kon

079. Nu is het genoeg! 

080. Zoals God heeft voorzegd.  

081. Storm! 

083. Heilbrengende wolken

086. Voordat Jezus terugkomt

091. Sterk genoeg

093. De kracht van een christen

097. Dát is geloof! 

101. Tegenstelling

102. Sterker dan alle kwaad

104. Hoe stellen we ons op? 

106. Deze tijd heeft een doel