de weg naar je bestemming

Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen on...

lees meer...

Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De ...

lees meer...

Iets persoonlijks

Bij (Ant)Woord een persoonlijk getuigenis vanuit het onderwerp van de vorige weken, namelijk over ho...

lees meer...

Actueel

Actueel >>
Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


Iets persoonlijks

Bij (Ant)Woord een persoonlijk getuigenis vanuit het onderwerp van de vorige weken, namelijk over hoe ik...

Lees verder...


Een nieuw tijdperk

Misschien zijn we ons het niet altijd bewust, maar in het leven van Gods kinderen is een geweldige kracht werkzaam. We leven namelijk in ...

Lees verder...


Het geheim van het gebed

Waarom bid ik eigenlijk? Wat mag ik ervan verwachten? Achter bidden steekt een goddelijk geheim. Dat maakt dat het een ...

Lees verder...


Als g'in nood gezeten...

God wil dat ik behouden zal zijn. Dat is veel meer dan gered zijn. Maar vaak denken we: 'Waarom gebeurt...

Lees verder...


De test

Wat doe ik, als alles mij ontvalt, ik op niemand meer kan rekenen en ik Gods aanwezigheid niet meer ervaar? Dat is ...

Lees verder...


Dit móest wel gebeuren!

Niemand heeft het kunnen tegenhouden: Israël keerde terug in haar land. Dat móest wel gebeuren. Om drie redenen. En één...

Lees verder...


Mijn berg beklimmen

- dat is waar ik mee bezig ben. Net als Kaleb. Maar wat is mijn berg? En hoelang ga ik daarmee door? 

Lees verder...


Uw Koninkrijk kome!

Wat bid ik daar? Is dat: 'Heer Jezus, kom spoedig? Kom met uw vrederijk?' Dat kan! Maar het gaat bij dit gebed om...

Lees verder...


Aangeraakt door Gods aanwezigheid

Dit is wat ik het meest nodig heb in mijn persoonlijke leven en in mijn bediening: God zelf, openbaring, een aanraking van ...

Lees verder...


Nu jaagt de dood geen angst meer aan!

Een praktische boodschap, als het gaat om mijn sterven. In het Oude Testament gaf God daarvan al ...

Lees verder...


Terug naar 'thuis'.

Het zit misschien diep verborgen, maar het is er. En het leeft in elk mens - het verlangen naar 'thuis'. Het heeft invloed op zijn doen en laten, meer dan ...

Lees verder...


Waarom gebeurt dit?

We begrijpen vaak niet waarom dingen gebeuren. We hebben strijd, moeite, voelen ons in het nauw gebracht. Waarom gebeurt dit allemaal? God wil ons helpen ...

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...


Gods antwoord op zorgen

We kunnen zorgen hebben. Dat kunnen er veel zijn, op allerlei gebied. Maar Jezus' antwoord op zorgen brengt alles terug tot de

Lees verder...