de weg naar je bestemming

Vervuld zijn met de Heilige Geest - merk ik dat?

Ja, je kunt het merken, wanneer God je heeft vervuld met zijn Geest. Hoe? Lees in Jesaja 11 hoe dat ...

lees meer...

Soms kun je bidden en bidden...

en het lijkt wel of God er niet is. Je hebt een antwoord nodig, een inzicht, een aanwijzing. En je ...

lees meer...

Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat dui...

lees meer...

Actueel

Actueel >>
Vervuld zijn met de Heilige Geest - merk ik dat?

Ja, je kunt het merken, wanneer God je heeft vervuld met zijn Geest. Hoe? Lees in Jesaja 11 hoe dat bij Jezus was. Dan weet je ook...

Lees verder...


Soms kun je bidden en bidden...

en het lijkt wel of God er niet is. Je hebt een antwoord nodig, een inzicht, een aanwijzing. En je weet dat God het wil geven. Maar waar blijft het nu?...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Wil je dat het je goed gaat?

Wil je meer vreugde, meer zegen? Volg dan een belangrijk principe uit het Koninkrijk van God dat je vindt ...

Lees verder...


Over hoe de werkelijkheid eruit ziet

voor wie in Jezus gelooft, over zijn toekomst in de eeuwigheid en de gevolgen daarvan voor...

Lees verder...


Zoeken naar antwoorden

- dat kennen we allemaal wel: dat we antwoorden van God nodig hebben of oplossingen. Dan zoeken we de weg. In de geschiedenis van...

Lees verder...


Hoe God doet wat ik niet kan

Jezelf veranderen en een christen worden zoals God het bedoelt, lukt niet. Daarvoor is bovennatuurlijke kracht nodig. Dat kan alleen God. En Hij doet het ook, als ik ...

Lees verder...


Mank lopen

Het is een loffelijk streven, om alles wat God voor je heeft bestemd, in ontvangst te willen nemen. Maar soms ...

Lees verder...


Geestelijk volwassen worden

Kinderen moeten volwassen worden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat geldt ook in het geestelijke leven. Om geestelijk te groeien is het soms nodig, dat we door ...

Lees verder...


Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


Iets persoonlijks

Bij (Ant)Woord een persoonlijk getuigenis vanuit het onderwerp van de vorige weken, namelijk over hoe ik...

Lees verder...


De test

Wat doe ik, als alles mij ontvalt, ik op niemand meer kan rekenen en ik Gods aanwezigheid niet meer ervaar? Dat is ...

Lees verder...


Dit móest wel gebeuren!

Niemand heeft het kunnen tegenhouden: Israël keerde terug in haar land. Dat móest wel gebeuren. Om drie redenen. En één...

Lees verder...


Mijn berg beklimmen

- dat is waar ik mee bezig ben. Net als Kaleb. Maar wat is mijn berg? En hoelang ga ik daarmee door? 

Lees verder...


Aangeraakt door Gods aanwezigheid

Dit is wat ik het meest nodig heb in mijn persoonlijke leven en in mijn bediening: God zelf, openbaring, een aanraking van ...

Lees verder...


Nu jaagt de dood geen angst meer aan!

Een praktische boodschap, als het gaat om mijn sterven. In het Oude Testament gaf God daarvan al ...

Lees verder...


Terug naar 'thuis'.

Het zit misschien diep verborgen, maar het is er. En het leeft in elk mens - het verlangen naar 'thuis'. Het heeft invloed op zijn doen en laten, meer dan ...

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...


Gods antwoord op zorgen

We kunnen zorgen hebben. Dat kunnen er veel zijn, op allerlei gebied. Maar Jezus' antwoord op zorgen brengt alles terug tot de

Lees verder...