de weg naar je bestemming

Vastgehouden door Jezus.

Als je wilt zien, wat het uitwerkt, wanneer je je hoop vestigt op Gods kracht in je leven en je de o...

lees meer...

Storm!

Vandaag de dag kunnen we spreken van een zware storm die om ons heen woedt en die ons allen raakt......

lees meer...

Zoals God heeft voorzegd.

Wat er vandaag in de wereld gebeurt, wat de achtergrond ervan is en hoe we ermee om kunnen gaan, hee...

lees meer...

Actueel

Vastgehouden door Jezus.

Als je wilt zien, wat het uitwerkt, wanneer je je hoop vestigt op Gods kracht in je leven en je de omgang met Hem zoekt,...

Lees verder...


Storm!

Vandaag de dag kunnen we spreken van een zware storm die om ons heen woedt en die ons allen raakt....

Lees verder...


Zoals God heeft voorzegd.

Wat er vandaag in de wereld gebeurt, wat de achtergrond ervan is en hoe we ermee om kunnen gaan, heeft Jezus al aangekondigd. De inzichten die Hij geeft,...

Lees verder...


Nu is het genoeg!

Er komt een moment, dat God dit zal zeggen. Want de viruscrisis is nog niet voorbij en er gaat nog meer gebeuren. Maar...

Lees verder...


De duivel lijkt machtig,

maar één ding kon hij niet en kan hij nog steeds niet. Ook niet in de duisternis van onze omstandigheden en van wat...

Lees verder...


God doet buitengewone dingen!

Dat kun je van Hem verwachten. Want zo ís Hij. Wanneer je je hoop hebt verloren, creëert Hij iets nieuws. Want Hij  is de God van de buitengewone dingen. Hij is origineel en...

Lees verder...


NIEUWE SPECIAL: Spijt? Berouw? Kan God berouw hebben?

Het maakt een groot verschil, of je spijt of berouw hebt. Ook in wat de gevolgen ervan zijn. Deze nieuwe SPECIAL legt dit uit. Wil God dat je spijt hebt of berouw? De Bijbel zegt dat ook God berouw kan hebben. Hoe zit dat? En wat zijn... 

Lees verder...


Reden om feest te vieren

is er in het Koninkrijk van God altijd. Speciaal, wanneer iemand is teruggekeerd bij God. Maar ook om een andere reden. Die betreft ons allen. Daarover...

Lees verder...


In tijden dat het moeilijk gaat,

dat je er niet uitkomt, wat doe je dan? David wist het en handelde ernaar. Want God had hem - en heeft ook ons - iets gegeven...

Lees verder...


Het viel op,

de laatste maanden: er was zoveel licht! Het leek wel alsof God iets tegen ons wilde zeggen. En dat is ook zo. Lees... 

Lees verder...


'Ik leef en jij zult leven!'

Deze woorden van Jezus raken de kern van ons bestaan. Zeker temidden van wat er vandaag aan de hand is in de wereld en om ons heen. Ze zijn heel persoonlijk...

Lees verder...


Mensen mét en vooral ván hoop!

Dat zijn christenen. God heeft ons niet alleen geroepen om een blij vooruitzicht te hebben, maar vooral om zelf een hoop te zijn. Om mensen te zijn, op wie...

Lees verder...


Wat is er aan de hand?

Hoe kon een virus zo alles op z'n kop zetten? Daarvoor zijn praktische oorzaken, maar een christen kijkt verder. Hij kijkt naar de schepping, ziet wat daarin ...

Lees verder...


Je evenwicht kunnen bewaren

in moeilijke tijden. Hoe doe je dat? David kon dat, toen hij in een noodsituatie terecht kwam. Daarvan kunnen wij veel leren. Dat lees je...

Lees verder...


De dingen op een rijtje zetten, kan nodig zijn.

Wat gebeurt er momenteel in de wereld en om ons heen en wat vertelt ons dit? Wat zegt de Bijbel erover en hoe gaan we ermee om?...

Lees verder...


Spreek je geloof uit!

In de huidige tumultueuze omstandigheden om ons heen is het belangijk, dat we niet meegesleurd worden door wat er romdom ons gezegd en gedaan wordt. Dat we daarin...

Lees verder...


Als een christen valt.

Als een christen valt, dan is er een probleem. Want hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we met hem of haar om? Daarop geeft de Bijbel - daarop geeft Jezus - een onmiskenbaar duidelijk antwoord. Dat antwoord...

Lees verder...


De vrijheid van een christen

Een christen is een vrij mens. Hij leeft niet uit wetten en wordt niet geregeerd door wilde verlangens of redeneringen van mensen. Maar...

Lees verder...


God ziet onze worstelingen

en hoe we ons best doen om te veranderen, zodat we voor Hem aanvaardbaar zijn. En ook dat dit niets uitwerkt. Hij heeft daarop een...

Lees verder...


God hoort je stem!

Hij spreekt niet alleen tot ons, Hij wacht ook op het horen van je stem en luistert naar ons. Je stem heeft dan ook in de omgang met Hem ...

Lees verder...


Vergeven maakt vrij.

Gods oplossingen zijn radicaal. Hij wil dat we echt vrij zijn. Dat we niet gebonden blijven aan wat een ander tegenover ons doet, maar dat elke negatieve invloed...

Lees verder...


De hemel in je hart.

Dat is wat God voor ons wenst en wat Hij ons wil geven. Hoe? Jezus zegt: 'Bid erom.' In het 'Onze Vader' leert Hij ons hoe we...

Lees verder...


Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus. Door geloof in Hem woont Hij in ons en leeft Hij in ons zijn leven. Daardoor krijgt Gods wil in ons leven vorm. Dat werkt ...

Lees verder...


De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil voor ons? Waarop wil God, dat we gericht zullen zijn?...

Lees verder...


Stap voor stap

naar een diepergaande dimensie in de omgang met God. Wanneer je daarnaar zoekt, zal God je daar naartoe leiden. Kijk maar naar...

Lees verder...


Geheim wapen.

Temidden van veel vijanden en veel strijd beschikte David over een 'geheim wapen'. Dat maakte hem sterk. Ook wij kunnen erover beschikken...

Lees verder...


Gods 'zevende scheppingsdaad'

heeft God bedoeld om in ons leven een belangrijke rol te spelen en een grote invloed te hebben. Hij laat ons daarmee een nieuwe dimensie ingaan in ons leven met en voor Hem. Wanneer Hij die in ons tot stand brengt,...

Lees verder...


Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat moeten we dan doen, als we steeds maar weer vallen? Nou, God heeft...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat net zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Soms kun je bidden en bidden...

en het lijkt wel of God er niet is. Je hebt een antwoord nodig, een inzicht, een aanwijzing. En je weet dat God het wil geven. Maar waar blijft het nu?...

Lees verder...


Hoe God doet wat ik niet kan

Jezelf veranderen en een christen worden zoals God het bedoelt, lukt niet. Daarvoor is bovennatuurlijke kracht nodig. Dat kan alleen God. En Hij doet het ook, als ik ...

Lees verder...


Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...