de weg naar je bestemming

Je kunt gered zijn.

Dat is geweldig! Maar God wil meer voor ons. Dat zie je in zijn naam en in de persoon van Jezus. Wat...

lees meer...

Ze leven óp

als ze je blij kunnen maken. Ze zijn een steun voor de gemeente en een hulp, troost en bemoediging v...

lees meer...

Wat heb je in je hand?

Dat is vaak de eerste vraag die God stelt, wanneer je bruikbaar voor Hem wilt zijn. Hem dienen begin...

lees meer...

Actueel

Je kunt gered zijn.

Dat is geweldig! Maar God wil meer voor ons. Dat zie je in zijn naam en in de persoon van Jezus. Wat is dat wat God voor ons ...

Lees verder...


Ze leven óp

als ze je blij kunnen maken. Ze zijn een steun voor de gemeente en een hulp, troost en bemoediging voor...

Lees verder...


Wat heb je in je hand?

Dat is vaak de eerste vraag die God stelt, wanneer je bruikbaar voor Hem wilt zijn. Hem dienen begint nooit met een...

Lees verder...


Het mooiste dat God wil geven

is... een erfenis! Niet een erfenis in de hemel, maar voor nu al. En die erfenis is het ...

Lees verder...


Een boom zijn.

Dat is Gods unieke doel voor ons. maar niet zomaar een boom. Johannes ontving daarover een levendige ...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat net zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Vervuld zijn met de Heilige Geest - merk ik dat?

Ja, je kunt het merken, wanneer God je heeft vervuld met zijn Geest. Hoe? Lees in Jesaja 11 hoe dat bij Jezus was. Dan weet je ook...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Soms kun je bidden en bidden...

en het lijkt wel of God er niet is. Je hebt een antwoord nodig, een inzicht, een aanwijzing. En je weet dat God het wil geven. Maar waar blijft het nu?...

Lees verder...


Zoeken naar antwoorden

- dat kennen we allemaal wel: dat we antwoorden van God nodig hebben of oplossingen. Dan zoeken we de weg. In de geschiedenis van...

Lees verder...


Hoe God doet wat ik niet kan

Jezelf veranderen en een christen worden zoals God het bedoelt, lukt niet. Daarvoor is bovennatuurlijke kracht nodig. Dat kan alleen God. En Hij doet het ook, als ik ...

Lees verder...


Mank lopen

Het is een loffelijk streven, om alles wat God voor je heeft bestemd, in ontvangst te willen nemen. Maar soms ...

Lees verder...


Geestelijk volwassen worden

Kinderen moeten volwassen worden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat geldt ook in het geestelijke leven. Om geestelijk te groeien is het soms nodig, dat we door ...

Lees verder...


Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


De test

Wat doe ik, als alles mij ontvalt, ik op niemand meer kan rekenen en ik Gods aanwezigheid niet meer ervaar? Dat is ...

Lees verder...


Dit móest wel gebeuren!

Niemand heeft het kunnen tegenhouden: Israël keerde terug in haar land. Dat móest wel gebeuren. Om drie redenen. En één...

Lees verder...


Aangeraakt door Gods aanwezigheid

Dit is wat ik het meest nodig heb in mijn persoonlijke leven en in mijn bediening: God zelf, openbaring, een aanraking van ...

Lees verder...


Terug naar 'thuis'.

Het zit misschien diep verborgen, maar het is er. En het leeft in elk mens - het verlangen naar 'thuis'. Het heeft invloed op zijn doen en laten, meer dan ...

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...


Gods antwoord op zorgen

We kunnen zorgen hebben. Dat kunnen er veel zijn, op allerlei gebied. Maar Jezus' antwoord op zorgen brengt alles terug tot de

Lees verder...