de weg naar je bestemming

Onze Held!

Jeremia, de profeet, verkeert in grote moeilijkheden. Hij wordt zwaar vervolgd. En temidden van die...

lees meer...

Doorbraak

Gedicht voor Goede Vrijdag. Over Jezus' lijden in Getsemane en daarna. En over de gevolgen in de hem...

lees meer...

Geheim wapen.

Temidden van veel vijanden en veel strijd beschikte David over een 'geheim wapen'. Dat maakte hem st...

lees meer...

Actueel

Onze Held!

Jeremia, de profeet, verkeert in grote moeilijkheden. Hij wordt zwaar vervolgd. En temidden van die vervolgingen roept hij tot God om hulp. Hij noemt Hem zijn Held. En plotseling worden die woorden tot een...

Lees verder...


Doorbraak

Gedicht voor Goede Vrijdag. Over Jezus' lijden in Getsemane en daarna. En over de gevolgen in de hemel en op de aarde. Om...

Lees verder...


Geheim wapen.

Temidden van veel vijanden en veel strijd beschikte David over een 'geheim wapen'. Dat maakte hem sterk. Ook wij kunnen erover beschikken...

Lees verder...


Wat God wil voor ons

is mooier dan we misschien denken. Hij wil dat we nu eens de proef op de som nemen over wat dat is. Dan zullen we verrast zijn! Door Paulus heeft God daarover...

Lees verder...


Gods Woord 'werkt'!

Velen kunnen ervan getuigen dat er kracht is in het lezen en omgaan met Gods Woord, de Bijbel. Dat het verandering bracht...

Lees verder...


Gods 'zevende scheppingsdaad'

heeft God bedoeld om in ons leven een belangrijke rol te spelen en een grote invloed te hebben. Hij laat ons daarmee een nieuwe dimensie ingaan in ons leven met en voor Hem. Wanneer Hij die in ons tot stand brengt,...

Lees verder...


NIEUWE SPECIAL: Israël - veilig en voorgoed!

In dit extra artikel, deze 'SPECIAL', kun je lezen hoe de profeet Jeremia in een opmerkelijke tekst voor vandaag en de toekomst twee bijzondere zekerheden aankondigt voor Israël. Ze verschaffen ook ons ...

Lees verder...


Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat moeten we dan doen, als we steeds maar weer vallen? Nou, God heeft...

Lees verder...


Hoe groot en hoe dichtbij God is.

Kan kijken naar het heelal ons bemoedigen in ons geloof en ons helpen om God beter te leren kennen? Meer dan je zou denken! Wanneer je hoort wat astronomen (niet de astrologen!) hebben ontdekt, dan...

Lees verder...


Hoe is God?

Aan welke voorwaarden moeten we bij Hem voldoen? Kennen we Hem zoals Hij echt is? En hoe is dat? Wat is er in...

Lees verder...


Een echte vader

Heb ik een vader, een echte vader? Wiens hart naar mij uitgaat? Niet iedereen kan dat zeggen. En wat betekent het, dat God mijn Vader is? Want Hij wil dat voor ons zijn. Hij is het ook! En waar Hij zo naar verlangt, is dat ...

Lees verder...


Ons lichaam geeft vaak problemen.

En het heeft zo zijn beperkingen. Zo heeft God het niet bedoeld. Daarom wil Hij onze verlossing. Niet alleen van onze geest - dat we gered zijn - maar ook van ons lichaam...

Lees verder...


Wat uit Gods hart is voortgekomen

Alles wat we doen, komt bij ons ergens vandaan. Bij God is dat ook zo. Wij, als mensen, en de hele schepping komen uit Gods hart. Wat betekent dat? En waarvoor is het allemaal bestemd?...

Lees verder...


Een liefdeslied als basis

voor je omgang met God? Ja, want zo kun je het Hooglied lezen. Hooglied 8:6 is er een voorbeeld van, hoe je een liefdesrelatie ...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat net zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Soms kun je bidden en bidden...

en het lijkt wel of God er niet is. Je hebt een antwoord nodig, een inzicht, een aanwijzing. En je weet dat God het wil geven. Maar waar blijft het nu?...

Lees verder...


Hoe God doet wat ik niet kan

Jezelf veranderen en een christen worden zoals God het bedoelt, lukt niet. Daarvoor is bovennatuurlijke kracht nodig. Dat kan alleen God. En Hij doet het ook, als ik ...

Lees verder...


Geestelijk volwassen worden

Kinderen moeten volwassen worden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat geldt ook in het geestelijke leven. Om geestelijk te groeien is het soms nodig, dat we door ...

Lees verder...


Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


De test

Wat doe ik, als alles mij ontvalt, ik op niemand meer kan rekenen en ik Gods aanwezigheid niet meer ervaar? Dat is ...

Lees verder...


Aangeraakt door Gods aanwezigheid

Dit is wat ik het meest nodig heb in mijn persoonlijke leven en in mijn bediening: God zelf, openbaring, een aanraking van ...

Lees verder...


Terug naar 'thuis'.

Het zit misschien diep verborgen, maar het is er. En het leeft in elk mens - het verlangen naar 'thuis'. Het heeft invloed op zijn doen en laten, meer dan ...

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...