de weg naar je bestemming

Wel eens stilgestaan

bij hoe groot God wel is? Hier is je kans! Eigenlijk is dat verbijsterend. En tegelijk fantastisch! ...

lees meer...

Als je iets met Jezus meemaakt,

heeft dat altijd een reden en een doel. Die storm op het meer met de discipelen en Jezus in een boot...

lees meer...

De mooiste kleren, ooit gezien,

zijn door God gemaakt. En - nog mooier - God doet ze ons aan! Jesaja vertelt welke kleren dat zijn e...

lees meer...

Actueel

Wel eens stilgestaan

bij hoe groot God wel is? Hier is je kans! Eigenlijk is dat verbijsterend. En tegelijk fantastisch! Want het laat zien hoe...

Lees verder...


Als je iets met Jezus meemaakt,

heeft dat altijd een reden en een doel. Die storm op het meer met de discipelen en Jezus in een boot kwam niet zomaar. Dat...

Lees verder...


De mooiste kleren, ooit gezien,

zijn door God gemaakt. En - nog mooier - God doet ze ons aan! Jesaja vertelt welke kleren dat zijn en, impliciet, wat de...

Lees verder...


We mogen moed hebben.

Elia was slechts een mens zoals wij. Maar God gebruikte hem, want juist zwakke mensen gebruikt God dikwijls. Juist door hun gebed komt Hij...

Lees verder...


De dag kan gedaald zijn,

net als bij die twee discipelen uit Emaüs, die zich na hun ontmoeting met Jezus terughaastten naar Jerusalem. Ook voor ons kan de dag al gedaald zijn. In allerlei dingen. Wat doen we dan? Gaan we...

Lees verder...


Je hart kan van slag zijn,

bonzen, op hol slaan. En het kan ook vreemd aanvoelen. Alsof er iets bezig is te gebeuren, maar je weet niet wát. Dat kan je overkomen, wanneer...

Lees verder...


Een ongedachte verhoring

zien we, als we Psalm 43 lezen. 'Zend uw licht en uw waarheid,' bad de psalmdichter. Dat had gevolgen. Tot in het Nieuwe Testament, ja, tot in ons leven. Hij zal zich dit ...

Lees verder...


Op een unieke manier

is God heel dichtbij ons. Langs die weg kan Hij ons ervaringen geven die we anders nooit zouden kunnen leren kennen. Je zult het...

Lees verder...


Geloof heeft een uitwerking!

'Door het geloof,' klinkt het elke keer in de Hebreeën-brief. Met reden. Want er is een geheim in geloof. Daarover...

Lees verder...


God antwoordt ons,

als we bidden, in nood zijn, vragen hebben. Of gewoon, als we zijn leiding en inzicht nodig hebben. Waarom en hoe Hij...

Lees verder...


Een hoge beloning

is er in Gods Koninkrijk voor alle trouwe en toegewijde werkers. Met name voor hen die dat zijn in de zorg voor het verstrekken van...

Lees verder...


Wat de media melden,

is weinig hoopgevend. Maar er zijn andere berichten! Die komen van de kant van Jezus, apostelen en profeten. Die gaan niet alleen over...

Lees verder...


Waartoe heeft God mij geroepen,

wat is zijn bestemming voor mij? Belangrijke vragen! En het antwoord daarop kunnen we vinden. Eenvoudig, door...

Lees verder...


Als we bidden:

'Geef ons heden ons dagelijks brood,' weten we vaak niet goed waaraan we daarbij moeten denken. Maar Jezus heeft ons iets geleerd, wat aan dit gebed een...

Lees verder...


Een nieuwe weg.

Daarop wil God ons soms brengen. Waaraan merken we dit en hoe gaan we daarmee om? En wat gebeurt er dan? Hierover gaat het...

Lees verder...


Echte liefde...

als je wilt weten wat dat is en hoever die gaat, nou ja, kijk dan naar de...

Lees verder...


God heeft een bijzondere voorziening getroffen,

toen Jezus opdracht gaf om het brood te breken en te eten en de wijn te drinken. Over de betekenis en gevolgen...

Lees verder...


Vandaag is God begonnen

om wat Hij in het paradijs al klaar had ligggen en toen niet aan ons, mensen, kon geven, vandaag in ons te realiseren. Om ons geloof in zijn Zoon. Hij doet wat...

Lees verder...


Zegen over je huis.

De Bijbel geeft ons inzicht in geestelijke waarheden. Bijvoorbeeld in hoe Gods zegen op ons huis zal rusten en wij bewaard blijven voor vloek daarover. Het boek Spreuken wijst...

Lees verder...


Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en je geen oplossing of antwoord ziet. Dan kan de vraag opkomen...

Lees verder...


Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen. Toch kun je over de diepte van zijn lijden en sterven en ook over de gevolgen ervan...

Lees verder...


De schaduw is voorbij!

Een christen leeft uit een nieuwe werkelijkheid, die dieper, mooier, krachtiger is dan dat wat behoort tot de schaduw die voorbij is. Hij wil het...

Lees verder...


Met ogen vol verbazing

zal de wereld zien hoe Jezus verschijnt op de wolken. Maar groot zal hun verbazing ook zijn, wanneer zij op dat moment ...

Lees verder...


De Vader zelf heeft je lief!

En waarom? Lees het de komende  twee weken bij Leven uit Hem in: De Vader zelf heeft je lief! Daar lees je ook wat voor God de toetssteen is waaraan Hij ziet hoe... 

Lees verder...


Zelfs de hemel zal beven!

Een ingrijpen van God dat wordt aangekondigd in de brief aan de Hebreeën en dat niet alleen z'n uitwerking zal hebben op de aarde, maar ook in de hemel. Daarover...

Lees verder...


NIEUW! Even proeven van

dichtwerk in de pas uitgekomen bundels 'Klopsignalen van een hart' en  'Op vleugels van een ...

Lees verder...


De hoogste wens van een christen.

Een geestelijk volwassen christen heeft een wens die boven al zijn andere wensen uitgaat en die bepalend is voor zijn leven, zijn

Lees verder...


Wie is een leider van God?

Op die vraag geeft de Bijbel een opmerkelijk antwoord, dat ons de ogen zal openen voor een bijzonder feit. Dat ons ook een blik laat werpen op...

Lees verder...


Hoe God leiders beloont.

Gods liefde gaat uit naar leiders. Hij ziet het, wanneer zij in deze moeilijke tijd trouw op hun post blijven en zorgen voor hen die hun zijn toevertrouwd. Ieder die...

Lees verder...


Als een christen valt.

Als een christen valt, dan is er een probleem. Want hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we met hem of haar om? Daarop geeft de Bijbel - daarop geeft Jezus - een onmiskenbaar duidelijk antwoord. Dat antwoord...

Lees verder...


Vergeven maakt vrij.

Gods oplossingen zijn radicaal. Hij wil dat we echt vrij zijn. Dat we niet gebonden blijven aan wat een ander tegenover ons doet, maar dat elke negatieve invloed...

Lees verder...


De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil voor ons? Waarop wil God, dat we gericht zullen zijn?...

Lees verder...


Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat moeten we dan doen, als we steeds maar weer vallen? Nou, God heeft...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat niet zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...


HET DOEL VAN JE LEVEN

Je hele leven draait om de reden waaarom jij er bent. Als je die reden kent, kan dat invloed hebben op jezelf en op alles wat je doet. 

Lees verder...