de weg naar je bestemming

De dingen op een rijtje zetten, kan nodig zijn.

Wat gebeurt er momenteel in de wereld en om ons heen en wat vertelt ons dit? Wat zegt de Bijbel erov...

lees meer...

Spreek opnieuw je geloof uit!

Het woord van God heeft kracht! Door het uit te spreken in het geloof, dat het Gods waarheid over jo...

lees meer...

Voor God zíjn we iemand!

Als christen hebben we ervoor gekozen om voor Hém te leven. In alle omstandigheden. Juist nu ...

lees meer...

Actueel

De dingen op een rijtje zetten, kan nodig zijn.

Wat gebeurt er momenteel in de wereld en om ons heen en wat vertelt ons dit? Wat zegt de Bijbel erover en hoe gaan we ermee om?...

Lees verder...


Spreek opnieuw je geloof uit!

Het woord van God heeft kracht! Door het uit te spreken in het geloof, dat het Gods waarheid over jou en jouw leven is, zal het...

Lees verder...


Voor God zíjn we iemand!

Als christen hebben we ervoor gekozen om voor Hém te leven. In alle omstandigheden. Juist nu blijkt dit! En daarom zijn we...

Lees verder...


Een getuigenis en een zekerheid.

Dat vinden we in de woorden van David, een man met ervaring over wat God kan doen in moeilijke situaties. Daarover spreekt ...

Lees verder...


Spreek je geloof uit!

In de huidige tumultueuze omstandigheden om ons heen is het belangijk, dat we niet meegesleurd worden door wat er romdom ons gezegd en gedaan wordt. Dat we daarin...

Lees verder...


Je kunt moe zijn, uitgeput!

Maar dan klinkt Gods Woord! Hij heeft het antwoord voor je. En Hij zegt je hoe in die situatie je evenwicht...

Lees verder...


Welke bril heb ik op?

We kijken als mensen altijd door een bril. Naar onszelf en naar de mensen om ons heen. Welke bril is dat? Er is één heel...

Lees verder...


Wij mogen koningen zijn - nu al!

Dat klinkt te mooi om waar te zijn! Maar dit is wat God met ons wil bereiken. Niet voor een leven straks, maar voor vandaag. Wat dit inhoudt en hoe Hij dit wil doen,...

Lees verder...


Dappere daden.

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar een christen is iemand die dappere daden doet. Hoe? Wanneer?...

Lees verder...


Wat ons lichaam voor God betekent,

welke rol het voor Hem speelt en hoe Hij zich door ons lichaam in ons kan verheugen, valt te lezen in...

Lees verder...


Als een christen valt.

Als een christen valt, dan is er een probleem. Want hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we met hem of haar om? Daarop geeft de Bijbel - daarop geeft Jezus - een onmiskenbaar duidelijk antwoord. Dat antwoord...

Lees verder...


De vrijheid van een christen

Een christen is een vrij mens. Hij leeft niet uit wetten en wordt niet geregeerd door wilde verlangens of redeneringen van mensen. Maar...

Lees verder...


God ziet onze worstelingen

en hoe we ons best doen om te veranderen, zodat we voor Hem aanvaardbaar zijn. En ook dat dit niets uitwerkt. Hij heeft daarop een...

Lees verder...


God hoort je stem!

Hij spreekt niet alleen tot ons, Hij wacht ook op het horen van je stem en luistert naar ons. Je stem heeft dan ook in de omgang met Hem ...

Lees verder...


Als je God zoekt in de stilte

kan het zomaar zijn, dat Hij tot je spreekt. Dat Hij je bijvoorbeeld de ogen opent voor een bepaald bijbelvers waardoor Hij tot je spreekt. Zoals voor die...

Lees verder...


Vergeven maakt vrij.

Gods oplossingen zijn radicaal. Hij wil dat we echt vrij zijn. Dat we niet gebonden blijven aan wat een ander tegenover ons doet, maar dat elke negatieve invloed...

Lees verder...


Ken je dat,

God te horen spreken door zijn Woord, de Bijbel? En merk je wat dat in je teweegbrengt? In Gods Woord ligt Gods hart. Hij kan daardoor...

Lees verder...


De hemel in je hart.

Dat is wat God voor ons wenst en wat Hij ons wil geven. Hoe? Jezus zegt: 'Bid erom.' In het 'Onze Vader' leert Hij ons hoe we...

Lees verder...


Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus. Door geloof in Hem woont Hij in ons en leeft Hij in ons zijn leven. Daardoor krijgt Gods wil in ons leven vorm. Dat werkt ...

Lees verder...


De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil voor ons? Waarop wil God, dat we gericht zullen zijn?...

Lees verder...


Een keuze uit geloof.

Geen harnas dragen? Niet als je tegenover een zwaarbewapende reus staat? Nee, David kon dat niet en wilde dat niet. Hij koos voor iets anders. Iets wat bepalend is voor onze...

Lees verder...


We hebben openbaring nodig!

Om die te kunnen ontvangen, moet er soms iets met ons gebeuren. Bij Mozes gebruikte God diens mislukte poging om...

Lees verder...


Stap voor stap

naar een diepergaande dimensie in de omgang met God. Wanneer je daarnaar zoekt, zal God je daar naartoe leiden. Kijk maar naar...

Lees verder...


Geheim wapen.

Temidden van veel vijanden en veel strijd beschikte David over een 'geheim wapen'. Dat maakte hem sterk. Ook wij kunnen erover beschikken...

Lees verder...


Gods 'zevende scheppingsdaad'

heeft God bedoeld om in ons leven een belangrijke rol te spelen en een grote invloed te hebben. Hij laat ons daarmee een nieuwe dimensie ingaan in ons leven met en voor Hem. Wanneer Hij die in ons tot stand brengt,...

Lees verder...


Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat moeten we dan doen, als we steeds maar weer vallen? Nou, God heeft...

Lees verder...


Een echte vader

Heb ik een vader, een echte vader? Wiens hart naar mij uitgaat? Niet iedereen kan dat zeggen. En wat betekent het, dat God mijn Vader is? Want Hij wil dat voor ons zijn. Hij is het ook! En waar Hij zo naar verlangt, is dat ...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat net zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Soms kun je bidden en bidden...

en het lijkt wel of God er niet is. Je hebt een antwoord nodig, een inzicht, een aanwijzing. En je weet dat God het wil geven. Maar waar blijft het nu?...

Lees verder...


Hoe God doet wat ik niet kan

Jezelf veranderen en een christen worden zoals God het bedoelt, lukt niet. Daarvoor is bovennatuurlijke kracht nodig. Dat kan alleen God. En Hij doet het ook, als ik ...

Lees verder...


Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...