de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

Actueel

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, gekenmerkt door de werking van de kracht van de Heilige Geest. Dezelfde kracht die...

Lees verder...


Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, was uniek en beslissend. Voor ...

Lees verder...


Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloochend. Totdat...

Lees verder...


Wat onmogelijk was,

gebeurde: Jezus stond op uit het graf. De dood was overwonnen. Dit bracht een ommekeer teweeg die niemand had voorzien: nog meer...

Lees verder...


God weet het, Jezus weet het,

als we moe zijn, uitgeput misschien bij het volgen van Hem, of als we veel te verwerken hebben gehad. Soms hebben we dan zelfs nodig,...

Lees verder...


Wat we niet zouden willen missen,

is de schat, waarover Jezus vaker en op meerdere manieren heeft gesproken. De schat die heel je leven...

Lees verder...


Je krijgt autoriteit,

als je in Jezus gelooft. Die autoriteit of dat recht is belangrijk om het doel te bereiken dat God...

Lees verder...


God is een rots, maar te hoog

om te beklimmen. Voor David en voor ons. Toch heeft God juist daar voor hem en ons een plek, om er te zijn, temidden van...

Lees verder...


Een bijzondere voorziening

trof Jezus, toen Hij opdracht gaf om tot zijn gedachtenis het brood te breken en de wijn te drinken. Wanneer we zijn opdracht volgen, ...

Lees verder...


Job is actueel!

Wat hem overkwam en wat God in zijn leven deed, zou ook ons verhaal kunnen zijn. Dat heeft alles te maken...

Lees verder...


De diepe betekenis

van Gods plan met Jezus en met ons voor de eeuwigheid wordt zichtbaar in de veelkleurige mantel waarmee Jakob zijn zoon Jozef bekleedde. Een profetische  gebeurtenis, die heel ver gaat en waarvan...

Lees verder...


Het meest actuele

voor een christen is in deze wereld: de wereld die ons wacht. Die gaat komen en hij krijgt ermee te maken, volop! We weten er ook al...

Lees verder...


Een woning in het huis van de Vader.

Die ging Jezus voor ieder van ons klaarmaken, toen Hij naar de hemel ging. Maar hoe deed Hij dat en wat voor woningen...

Lees verder...


Alle dingen worden naar één punt geleid.

Daarmee is Jezus bezig. Dat ene punt is ontzagwekkend. En voor ons misschien ook verbazingwekkend. Maar het is wel ...

Lees verder...


Hoe we ons kunnen vergissen

in mensen én in Jezus' woorden, toont het verhaal van Martha aan:...

Lees verder...


Op het moment, dat je het niet verwacht,

is Jezus er. En Hij noemt je naam! Dat overkwam Maria van Magdala. Op een moment, dat ze het niet meer wist. En alles veranderde daardoor! Zoals ook ...

Lees verder...


Het is onvoorstelbaar,

op hoeveel plaatsen in het Oude Testament Jezus' lijden, honderden jaren vooraf, al in detail wordt beschreven. Alsof het toen al plaatsvond. Dit is niet zomaar! Het geeft ons antwoorden en enkele ...

Lees verder...


Met Gods rijkdommen 'zakendoen'

is wat Jezus ons wil laten doen. De opbrengsten daarvan zijn niet mis en bewerken ook nog eens dat we voor het resultaat beloond worden. Wie...

Lees verder...


Wie en hoe we in de eeuwigheid zijn,

wordt door Jezus, Petrus en Paulus weergegeven. Dat is namelijk geen geheim, maar we vinden het misschien wel...

Lees verder...


God gaat grote eer bewijzen

aan wie Jezus volgt. Voor zo iemand heeft Hij een vertrouwensplaats, zo mooi, dat we ons die niet kunnen voorstellen. Toch kondigt Jezus die zelf aan en...

Lees verder...


Als we bidden:

'Geef ons heden ons dagelijks brood,' weten we vaak niet goed waaraan we daarbij moeten denken. Maar Jezus heeft ons iets geleerd, wat aan dit gebed een...

Lees verder...


Echte liefde...

als je wilt weten wat dat is en hoever die gaat, nou ja, kijk dan naar de...

Lees verder...


Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen. Toch kun je over de diepte van zijn lijden en sterven en ook over de gevolgen ervan...

Lees verder...


De schaduw is voorbij!

Een christen leeft uit een nieuwe werkelijkheid, die dieper, mooier, krachtiger is dan dat wat behoort tot de schaduw die voorbij is. Hij wil het...

Lees verder...


Met ogen vol verbazing

zal de wereld zien hoe Jezus verschijnt op de wolken. Maar groot zal hun verbazing ook zijn, wanneer zij op dat moment ...

Lees verder...


De Vader zelf heeft je lief!

En waarom? Lees het de komende  twee weken bij Leven uit Hem in: De Vader zelf heeft je lief! Daar lees je ook wat voor God de toetssteen is waaraan Hij ziet hoe... 

Lees verder...


Zelfs de hemel zal beven!

Een ingrijpen van God dat wordt aangekondigd in de brief aan de Hebreeën en dat niet alleen z'n uitwerking zal hebben op de aarde, maar ook in de hemel. Daarover...

Lees verder...


De hoogste wens van een christen.

Een geestelijk volwassen christen heeft een wens die boven al zijn andere wensen uitgaat en die bepalend is voor zijn leven, zijn

Lees verder...


Wie is een leider van God?

Op die vraag geeft de Bijbel een opmerkelijk antwoord, dat ons de ogen zal openen voor een bijzonder feit. Dat ons ook een blik laat werpen op...

Lees verder...


Hoe God leiders beloont.

Gods liefde gaat uit naar leiders. Hij ziet het, wanneer zij in deze moeilijke tijd trouw op hun post blijven en zorgen voor hen die hun zijn toevertrouwd. Ieder die...

Lees verder...


Als een christen valt.

Als een christen valt, dan is er een probleem. Want hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we met hem of haar om? Daarop geeft de Bijbel - daarop geeft Jezus - een onmiskenbaar duidelijk antwoord. Dat antwoord...

Lees verder...


Vergeven maakt vrij.

Gods oplossingen zijn radicaal. Hij wil dat we echt vrij zijn. Dat we niet gebonden blijven aan wat een ander tegenover ons doet, maar dat elke negatieve invloed...

Lees verder...


De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil voor ons? Waarop wil God, dat we gericht zullen zijn?...

Lees verder...


Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat moeten we dan doen, als we steeds maar weer vallen? Nou, God heeft...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat niet zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...


HET DOEL VAN JE LEVEN

Je hele leven draait om de reden waaarom jij er bent. Als je die reden kent, kan dat invloed hebben op jezelf en op alles wat je doet. 

Lees verder...