de weg naar je bestemming

Zijn we bang

om een heel persoonlijke omgang met God te hebben? Of durven we Hem toe te laten in alle delen van ...

lees meer...

NIEUWE SPECIAL: Israël - veilig en voorgoed!

In dit extra artikel, deze 'SPECIAL', kun je lezen wat volgens de profeet Jeremia God vandaag bezig...

lees meer...

Een echte vader

Heb ik een vader, een echte vader? Wiens hart naar mij uitgaat? Niet iedereen kan dat zeggen. En wat...

lees meer...

Actueel

Zijn we bang

om een heel persoonlijke omgang met God te hebben? Of durven we Hem toe te laten in alle delen van ons hart en leven? Dat zal dan belangrijke gevolgen hebben. We zullen ontdekken hoe Hij echt ...

Lees verder...


NIEUWE SPECIAL: Israël - veilig en voorgoed!

In dit extra artikel, deze 'SPECIAL', kun je lezen wat volgens de profeet Jeremia God vandaag bezig is te doen in de wereld en speciaal met Israël. En ook hoe God dit volgens de profeet met 'heel zijn hart en heel zijn ziel' doet. Maar de titel van deze Special laat zien dat het hierin vooral gaat over twee ...

Lees verder...


Een echte vader

Heb ik een vader, een echte vader? Wiens hart naar mij uitgaat? Niet iedereen kan dat zeggen. En wat betekent het, dat God mijn Vader is? Want Hij wil dat voor ons zijn. Hij is het ook! En waar Hij zo naar verlangt, is dat ...

Lees verder...


Ons lichaam geeft vaak problemen.

En het heeft zo zijn beperkingen. Zo heeft God het niet bedoeld. Daarom wil Hij onze verlossing. Niet alleen van onze geest - dat we gered zijn - maar ook van ons lichaam...

Lees verder...


Wat uit Gods hart is voortgekomen

Alles wat we doen, komt bij ons ergens vandaan. Bij God is dat ook zo. Wij, als mensen, en de hele schepping komen uit Gods hart. Wat betekent dat? En waarvoor is het allemaal bestemd?...

Lees verder...


Uit Gods hart: AMARYLLIS

Hoe een amaryllis (die prachtige bolbloem) je kan terugbrengen bij Gods bedoeling met je leven. Maar ook bij al de schoonheid die er in Godzelf is. Wat je dus aan de amaryllis ...

Lees verder...


Niet meer alleen!

Alleen zijn op de aarde, zonder God; alleen zijn in de wereld, zonder dat er iemand naar je omkijkt - dat is allemaal uiterst moeilijk. Maar God gaf daarop het antwoord. Of eigenlijk...

Lees verder...


NIEUW: (Ant)Woord is gestopt! Maar...

er komt wel een heleboel 'Uit Gods hart'! Dat zul je merken. Want de onderwerpen op deze nieuwe pagina van Kommm! zullen meer dan ooit alles te maken hebben met wat er van God uit naar je ...

Lees verder...


Een liefdeslied als basis

voor je omgang met God? Ja, want zo kun je het Hooglied lezen. Hooglied 8:6 is er een voorbeeld van, hoe je een liefdesrelatie ...

Lees verder...


In drie woorden

kun je het Evangelie samenvatten. In die drie woorden ligt een wereld verborgen. Die omvat meer dan...

Lees verder...


Ze leven óp

als ze je blij kunnen maken. Ze zijn een steun voor de gemeente en een hulp, troost en bemoediging voor...

Lees verder...


Wat heb je in je hand?

Dat is vaak de eerste vraag die God stelt, wanneer je bruikbaar voor Hem wilt zijn. Hem dienen begint nooit met een...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat net zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Vervuld zijn met de Heilige Geest - merk ik dat?

Ja, je kunt het merken, wanneer God je heeft vervuld met zijn Geest. Hoe? Lees in Jesaja 11 hoe dat bij Jezus was. Dan weet je ook...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Soms kun je bidden en bidden...

en het lijkt wel of God er niet is. Je hebt een antwoord nodig, een inzicht, een aanwijzing. En je weet dat God het wil geven. Maar waar blijft het nu?...

Lees verder...


Hoe God doet wat ik niet kan

Jezelf veranderen en een christen worden zoals God het bedoelt, lukt niet. Daarvoor is bovennatuurlijke kracht nodig. Dat kan alleen God. En Hij doet het ook, als ik ...

Lees verder...


Geestelijk volwassen worden

Kinderen moeten volwassen worden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Dat geldt ook in het geestelijke leven. Om geestelijk te groeien is het soms nodig, dat we door ...

Lees verder...


Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


De test

Wat doe ik, als alles mij ontvalt, ik op niemand meer kan rekenen en ik Gods aanwezigheid niet meer ervaar? Dat is ...

Lees verder...


Aangeraakt door Gods aanwezigheid

Dit is wat ik het meest nodig heb in mijn persoonlijke leven en in mijn bediening: God zelf, openbaring, een aanraking van ...

Lees verder...


Terug naar 'thuis'.

Het zit misschien diep verborgen, maar het is er. En het leeft in elk mens - het verlangen naar 'thuis'. Het heeft invloed op zijn doen en laten, meer dan ...

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...