de weg naar je bestemming

Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus....

lees meer...

De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil v...

lees meer...

Uit de waarheid zijn.

Jezus sprak erover, Johannes sprak erover, maar wat ís uit de waarheid zijn? Jezus zei dat, a...

lees meer...

Actueel

Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus. Door geloof in Hem woont Hij in ons en leeft Hij in ons zijn leven. Daardoor krijgt Gods wil in ons leven vorm. Dat werkt ...

Lees verder...


De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil voor ons? Waarop wil God, dat we gericht zullen zijn?...

Lees verder...


Uit de waarheid zijn.

Jezus sprak erover, Johannes sprak erover, maar wat ís uit de waarheid zijn? Jezus zei dat, als je uit de waarheid bent, je luistert naar zijn stem. En dat de reden van zijn komst was: om van ...

Lees verder...


Het is misschien radicaal

wat God ons wil leren, maar als je iets wilt doen, wat je leven helemaal anders maakt, meer in overeenstemming met Gods wil en zo dat je dichterbij Hem komt, dan ...

Lees verder...


Om ons te leren op God te steunen,

laat Hij een belangrijk proces in ons plaatsvinden. Dat proces maakt ons tot overwinnaars over allerlei negatieve richtingen, neigingen en invloeden in ons leven. Dat proces werkt door...

Lees verder...


Een actuele openbaring

waarin we onszelf kunnen herkennen, vinden we in Openbaring 7. Daar zien wij onszelf, staande voor Gods troon, ...

Lees verder...


In de kracht van God

leren we om te gaan met omstandigheden, zwakheden, tegenslagen, verleidingen en... met onszelf. God gaat daarvoor een weg met ons en Hij werkt ...

Lees verder...


Wij zijn vaak zo afhankelijk

in ons denken van  het natuurlijke, het aardse. God is bezig, dat te doorbreken. Hij wil ons losmaken van die afhankelijkheid en ons...

Lees verder...


Stille wensen.

Die hebben we allemaal wel. Verlangens, behoeften, dromen. Zowel met betrekking tot ons dagelijkse leven als met ons innerlijke leven. Maar soms zijn ze diep verborgen en...

Lees verder...


'Ziet God wel wat ik meemaak?'

vragen we ons soms af. Nu, van het antwoord op die vraag hebben we in de Bijbel een goed voorbeeld. Dat antwoord geeft...

Lees verder...


Een keuze uit geloof.

Geen harnas dragen? Niet als je tegenover een zwaarbewapende reus staat? Nee, David kon dat niet en wilde dat niet. Hij koos voor iets anders. Iets wat bepalend is voor onze...

Lees verder...


God werkt met drievoudige kracht

in je leven, om zijn waarheid over je zichtbaar te maken. Wat is die waarheid en wat is die drievoudige ...

Lees verder...


Gods totale liefde

Kan het, dat God zwaar is gekrenkt en dat Hij toch vergeeft, ja, zelfs alles voor je opoffert? Israël is daarvan een goed voorbeeld. Wat God deed en hoe Hij Israël zelfs noemt,...

Lees verder...


Profeet van God zijn.

Voordat je het weet, ben je als christen zomaar een profeet van God. Want wat is een profeet? Waardoor wordt hij in de eerste plaats gekenmerkt? Misschien zie je jezelf wel heel anders dan je...

Lees verder...


We hebben openbaring nodig!

Om die te kunnen ontvangen, moet er soms iets met ons gebeuren. Bij Mozes gebruikte God diens mislukte poging om...

Lees verder...


Stap voor stap

naar een diepergaande dimensie in de omgang met God. Wanneer je daarnaar zoekt, zal God je daar naartoe leiden. Kijk maar naar...

Lees verder...


Geheim wapen.

Temidden van veel vijanden en veel strijd beschikte David over een 'geheim wapen'. Dat maakte hem sterk. Ook wij kunnen erover beschikken...

Lees verder...


Gods Woord 'werkt'!

Velen kunnen ervan getuigen dat er kracht is in het lezen en omgaan met Gods Woord, de Bijbel. Dat het verandering bracht...

Lees verder...


Gods 'zevende scheppingsdaad'

heeft God bedoeld om in ons leven een belangrijke rol te spelen en een grote invloed te hebben. Hij laat ons daarmee een nieuwe dimensie ingaan in ons leven met en voor Hem. Wanneer Hij die in ons tot stand brengt,...

Lees verder...


Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat moeten we dan doen, als we steeds maar weer vallen? Nou, God heeft...

Lees verder...


Een echte vader

Heb ik een vader, een echte vader? Wiens hart naar mij uitgaat? Niet iedereen kan dat zeggen. En wat betekent het, dat God mijn Vader is? Want Hij wil dat voor ons zijn. Hij is het ook! En waar Hij zo naar verlangt, is dat ...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat net zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Soms kun je bidden en bidden...

en het lijkt wel of God er niet is. Je hebt een antwoord nodig, een inzicht, een aanwijzing. En je weet dat God het wil geven. Maar waar blijft het nu?...

Lees verder...


Hoe God doet wat ik niet kan

Jezelf veranderen en een christen worden zoals God het bedoelt, lukt niet. Daarvoor is bovennatuurlijke kracht nodig. Dat kan alleen God. En Hij doet het ook, als ik ...

Lees verder...


Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


De test

Wat doe ik, als alles mij ontvalt, ik op niemand meer kan rekenen en ik Gods aanwezigheid niet meer ervaar? Dat is ...

Lees verder...


Aangeraakt door Gods aanwezigheid

Dit is wat ik het meest nodig heb in mijn persoonlijke leven en in mijn bediening: God zelf, openbaring, een aanraking van ...

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...