de weg naar je bestemming

Kan God ons een opdracht geven

zoals Hij gaf aan Abraham: om zijn zoon te offeren? Nee, dat niet, maar soms vraagt Hij ons wel ande...

lees meer...

Het kan nacht zijn.

In je eigen leven, in de wereld. Net als in Israël toen. Maar juist dan kan God maken dat er bi...

lees meer...

Sommige bijbelteksten openen je ogen

voor dingen die je niet eerder zag, die ook niet voor iedeeen bestemd zijn, maar die enorm bemoedig...

lees meer...

Actueel

Kan God ons een opdracht geven

zoals Hij gaf aan Abraham: om zijn zoon te offeren? Nee, dat niet, maar soms vraagt Hij ons wel andere dingen. Dan kan er...

Lees verder...


Het kan nacht zijn.

In je eigen leven, in de wereld. Net als in Israël toen. Maar juist dan kan God maken dat er bij ons liederen klinken,...

Lees verder...


Sommige bijbelteksten openen je ogen

voor dingen die je niet eerder zag, die ook niet voor iedeeen bestemd zijn, maar die enorm bemoedigend zijn, als je voor God, voor Jezus, wilt leven, als je Hem zoekt,...

Lees verder...


Waarom al die boodschappen?

We zijn rijk! God heeft ons begiftigd met bijzondere geschenken. Zijn Woord bijvoorbeeld. Maar Hij heeft ons nog veel meer gegeven. Zo gaf Hij mensen aan ons, aan wie Hij de verantwoordelijkheid en de ...

Lees verder...


De schaduw is voorbij!

Een christen leeft uit een nieuwe werkelijkheid, die dieper, mooier, krachtiger is dan dat wat behoort tot de schaduw die voorbij is. Hij wil het...

Lees verder...


Met ogen vol verbazing

zal de wereld zien hoe Jezus verschijnt op de wolken. Maar groot zal hun verbazing ook zijn, wanneer zij op dat moment ...

Lees verder...


Een christen leeft vanuit een nieuwe werkelijkheid.

Zijn beslissingen worden van daaruit genomen. Die geeft hem ook antwoorden voor zijn leven en helpt hem om in de rust te zijn. Zijn basis voor ...

Lees verder...


Wachten op Gods antwoord,

op vervulling van zijn beloften, op verhoring van gebeden, is maak moeilijk, duurt soms lang. Kijk maar naar Jakob. Maar toch, hoe lang hij en zijn vader en grootvader ook moesten wachten, 

Lees verder...


De Vader zelf heeft je lief!

En waarom? Lees het de komende  twee weken bij Leven uit Hem in: De Vader zelf heeft je lief! Daar lees je ook wat voor God de toetssteen is waaraan Hij ziet hoe... 

Lees verder...


Een grote knal - o wee!

Gebeurtenissen in de hemel vinden hun weerslag op de aarde. We merken dat! Ze hebben gevolgen voor ons. Sinds de duivel een grote nederlaag leed, moeten we extra oppassen. Waarop we speciaal...

Lees verder...


Het gif van de slang,

de satan, is levensgevaarlijk. Letterlijk! Dat kunnen we zien uit de geschiedenis van Israël in de woestijn. Die geschiedenis kan ons helpen bewaard te blijven voor gevaren die ons, zeker in deze tijd, aan...

Lees verder...


Zelfs de hemel zal beven!

Een ingrijpen van God dat wordt aangekondigd in de brief aan de Hebreeën en dat niet alleen z'n uitwerking zal hebben op de aarde, maar ook in de hemel. Daarover...

Lees verder...


Gaat, wat er gebeurt, aan God voorbij?

Of reageert Hij op dingen die in de wereld gebeuren of in ons eigen leven? In Genesis 6 kunnen we lezen hoe sterk dat alles Hem kan beroeren, ja, een smart voor Hem kan zijn. Dat zelfs...

Lees verder...


Hoe nemen we onze beslissingen?

Soms is het moeilijk om te weten of je een stap moet zetten of niet. En ook hoe je tot een beslissing kunt komen. Daarin kan het voorbeeld helpen...

Lees verder...


Wie is in staat

om uit eigen kracht een leven uit God te leven, een leven dat overeenstemt met zijn karakter en wezen? Jakobus geeft het antwoord, als we...

Lees verder...


God heeft iets kostbaars

voor ons bestemd, iets dat ons tot onze bestemming doet komen en meer voor ons zal betekenen dan...

Lees verder...


NIEUW! Even proeven van

dichtwerk in de pas uitgekomen bundels 'Klopsignalen van een hart' en  'Op vleugels van een ...

Lees verder...


De hoogste wens van een christen.

Een geestelijk volwassen christen heeft een wens die boven al zijn andere wensen uitgaat en die bepalend is voor zijn leven, zijn

Lees verder...


Als we dingen meemaken,

die moeilijk zijn, helpt het ons, als we weten dat ze ergens toe leiden. De Bijbel laat zien dat ze in Gods hand zelfs een...

Lees verder...


Deze tijd heeft een doel.

God is bezig om zowel de wereld als ons klaar te maken voor de verwezenlijking van zijn plan. Een duidelijk plan, waarover psalm 72 een indrukwekkende profetie geeft, met...

Lees verder...


Er komt een grote ommekeer.

We gaan een prachtige tijd tegemoet. Nog niet de eeuwigheid. Gods plan met Jezus en met ons heeft eerst nog een vervolg. Dat plan...

Lees verder...


Naar het einde van het dal.

Davids woorden over een dal van diepe duisternis kan dezer dagen door de crisis actueel zijn. Maar er is een ander dal, dat nog actueler voor ons kan zijn. Waaruit we...

Lees verder...


Honderd procent zeker

is wat er in de wereld gaat gebeuren. Daarover heeft God zelfs een eed uitgesproken die niet zal worden herroepen. Wat er vandaag in de wereld gebeurt, leidt allemaal...

Lees verder...


Wie is een leider van God?

Op die vraag geeft de Bijbel een opmerkelijk antwoord, dat ons de ogen zal openen voor een bijzonder feit. Dat ons ook een blik laat werpen op...

Lees verder...


Hoe God leiders beloont.

Gods liefde gaat uit naar leiders. Hij ziet het, wanneer zij in deze moeilijke tijd trouw op hun post blijven en zorgen voor hen die hun zijn toevertrouwd. Ieder die...

Lees verder...


Zoals God heeft voorzegd.

Wat er vandaag in de wereld gebeurt, wat de achtergrond ervan is en hoe we ermee om kunnen gaan, heeft Jezus al aangekondigd. De inzichten die Hij geeft,...

Lees verder...


De duivel lijkt machtig,

maar één ding kon hij niet en kan hij nog steeds niet. Ook niet in de duisternis van onze omstandigheden en van wat...

Lees verder...


Als een christen valt.

Als een christen valt, dan is er een probleem. Want hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we met hem of haar om? Daarop geeft de Bijbel - daarop geeft Jezus - een onmiskenbaar duidelijk antwoord. Dat antwoord...

Lees verder...


Vergeven maakt vrij.

Gods oplossingen zijn radicaal. Hij wil dat we echt vrij zijn. Dat we niet gebonden blijven aan wat een ander tegenover ons doet, maar dat elke negatieve invloed...

Lees verder...


De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil voor ons? Waarop wil God, dat we gericht zullen zijn?...

Lees verder...


Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat moeten we dan doen, als we steeds maar weer vallen? Nou, God heeft...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat net zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Hoe God doet wat ik niet kan

Jezelf veranderen en een christen worden zoals God het bedoelt, lukt niet. Daarvoor is bovennatuurlijke kracht nodig. Dat kan alleen God. En Hij doet het ook, als ik ...

Lees verder...


Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...


HET DOEL VAN JE LEVEN

Je hele leven draait om de reden waaarom jij er bent. Als je die reden kent, kan dat invloed hebben op jezelf en op alles wat je doet. 

Lees verder...