de weg naar je bestemming

SPLINTERNIEUW! Van mij - Arie - zijn twee gedichtenbundels uitgekomen.

Bundels met heel persoonlijke, betekenisvolle poëzie voor ieder die echte dichtkunst op waarde...

lees meer...

De hoogste wens van een christen.

Een geestelijk volwassen christen heeft een wens die boven al zijn andere wensen uitgaat en die bepa...

lees meer...

De wensen van je hart.

We hebben allemaal wensen. Sommige zitten diep in ons hart en zijn ons vaak niet eens bewust. En toc...

lees meer...

Actueel

SPLINTERNIEUW! Van mij - Arie - zijn twee gedichtenbundels uitgekomen.

Bundels met heel persoonlijke, betekenisvolle poëzie voor ieder die echte dichtkunst op waarde weet te schatten. Soms zijn de gedichten eenvoudig van beeld en vorm, bijvoorbeeld in sprekende beschrijvingen van belevingen in de natuur. Maar even zo vaak zijn het intense en bewogen persoonlijke uitingen in een...

Lees verder...


De hoogste wens van een christen.

Een geestelijk volwassen christen heeft een wens die boven al zijn andere wensen uitgaat en die bepalend is voor zijn leven, zijn

Lees verder...


De wensen van je hart.

We hebben allemaal wensen. Sommige zitten diep in ons hart en zijn ons vaak niet eens bewust. En toch,...

Lees verder...


Als we dingen meemaken,

die moeilijk zijn, helpt het ons, als we weten dat ze ergens toe leiden. De Bijbel laat zien dat ze in Gods hand zelfs een...

Lees verder...


Hoe ga ik met God om?

Dit is een actuele vraag. Zeker in deze onzekere tijden, waarin veel onduidelijk is. Maar wie met God omgaat, mag weten dat bij Hem één ding hoog in het vaandel geschreven...

Lees verder...


Deze tijd heeft een doel.

God is bezig om zowel de wereld als ons klaar te maken voor de verwezenlijking van zijn plan. Een duidelijk plan, waarover psalm 72 een indrukwekkende profetie geeft, met...

Lees verder...


Hunkeren naar de morgen.

Zoals wachters op de muren van een stad vroeger konden hunkeren naar de morgen, zo kunnen wij in onze omstandingheden zijn in ons verlangen naar God. Waar is Hij ? Waarom...

Lees verder...


Hoe stellen we ons op

tegenover alle huidige en nog komende ontwikkelingen in de wereld om ons heen? Hoe kunnen we sterk staan? Op die vragen hebben we een antwoord nodig. Want er is...

Lees verder...


Er komt een grote ommekeer.

We gaan een prachtige tijd tegemoet. Nog niet de eeuwigheid. Gods plan met Jezus en met ons heeft eerst nog een vervolg. Dat plan...

Lees verder...


Wat een donker dal kan doen.

Dat het gaan door een dal van diepe duisternis positieve gevolgen kan hebben, kunnen we ons nauwelijks voorstellen. En toch, onder de leiding van de herder kan het schaap...

Lees verder...


Naar het einde van het dal.

Davids woorden over een dal van diepe duisternis kan dezer dagen door de crisis actueel zijn. Maar er is een ander dal, dat nog actueler voor ons kan zijn. Waaruit we...

Lees verder...


De gebeurtenissen rondom het virus -

hoe bepalen we daarin onze houding? Voor die vraag worden we vandaag gesteld. En ook voor de vraag hoe we...

Lees verder...


We kunnen één ding doen!

In deze virustijd of in welke andere tijd ook, er is één ding dat we kunnen doen, altijd. Iets waarvoor God ons zelfs heeft geschapen naar zijn beeld en dat beantwoordt...

Lees verder...


Honderd procent zeker

is wat er in de wereld gaat gebeuren. Daarover heeft God zelfs een eed uitgesproken die niet zal worden herroepen. Wat er vandaag in de wereld gebeurt, leidt allemaal...

Lees verder...


Wat ons zal overkomen.

We kunnen het ons misschien niet voorstellen, dat we plotseling een engel aan de hemel zouden zien staan. Toch gaat ons iets overkomen, dat...

Lees verder...


Wie is een leider van God?

Op die vraag geeft de Bijbel een opmerkelijk antwoord, dat ons de ogen zal openen voor een bijzonder feit. Dat ons ook een blik laat werpen op...

Lees verder...


Hoe God leiders beloont.

Gods liefde gaat uit naar leiders. Hij ziet het, wanneer zij in deze moeilijke tijd trouw op hun post blijven en zorgen voor hen die hun zijn toevertrouwd. Ieder die...

Lees verder...


Je kunt Gods hart raken

op een bijzondere en tegelijk eenvoudige wijze. Daarmee doe je iets belangrijks in het Koninkrijk van God. En Hij beloont...

Lees verder...


Zoals God heeft voorzegd.

Wat er vandaag in de wereld gebeurt, wat de achtergrond ervan is en hoe we ermee om kunnen gaan, heeft Jezus al aangekondigd. De inzichten die Hij geeft,...

Lees verder...


Nu is het genoeg!

Er komt een moment, dat God dit zal zeggen. Want de viruscrisis is nog niet voorbij en er gaat nog meer gebeuren. Maar...

Lees verder...


De duivel lijkt machtig,

maar één ding kon hij niet en kan hij nog steeds niet. Ook niet in de duisternis van onze omstandigheden en van wat...

Lees verder...


De dingen op een rijtje zetten, kan nodig zijn.

Wat gebeurt er momenteel in de wereld en om ons heen en wat vertelt ons dit? Wat zegt de Bijbel erover en hoe gaan we ermee om?...

Lees verder...


Als een christen valt.

Als een christen valt, dan is er een probleem. Want hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we met hem of haar om? Daarop geeft de Bijbel - daarop geeft Jezus - een onmiskenbaar duidelijk antwoord. Dat antwoord...

Lees verder...


God ziet onze worstelingen

en hoe we ons best doen om te veranderen, zodat we voor Hem aanvaardbaar zijn. En ook dat dit niets uitwerkt. Hij heeft daarop een...

Lees verder...


God hoort je stem!

Hij spreekt niet alleen tot ons, Hij wacht ook op het horen van je stem en luistert naar ons. Je stem heeft dan ook in de omgang met Hem ...

Lees verder...


Vergeven maakt vrij.

Gods oplossingen zijn radicaal. Hij wil dat we echt vrij zijn. Dat we niet gebonden blijven aan wat een ander tegenover ons doet, maar dat elke negatieve invloed...

Lees verder...


Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus. Door geloof in Hem woont Hij in ons en leeft Hij in ons zijn leven. Daardoor krijgt Gods wil in ons leven vorm. Dat werkt ...

Lees verder...


De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil voor ons? Waarop wil God, dat we gericht zullen zijn?...

Lees verder...


Stap voor stap

naar een diepergaande dimensie in de omgang met God. Wanneer je daarnaar zoekt, zal God je daar naartoe leiden. Kijk maar naar...

Lees verder...


Gods 'zevende scheppingsdaad'

heeft God bedoeld om in ons leven een belangrijke rol te spelen en een grote invloed te hebben. Hij laat ons daarmee een nieuwe dimensie ingaan in ons leven met en voor Hem. Wanneer Hij die in ons tot stand brengt,...

Lees verder...


Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat moeten we dan doen, als we steeds maar weer vallen? Nou, God heeft...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat net zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Hoe God doet wat ik niet kan

Jezelf veranderen en een christen worden zoals God het bedoelt, lukt niet. Daarvoor is bovennatuurlijke kracht nodig. Dat kan alleen God. En Hij doet het ook, als ik ...

Lees verder...


Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...