de weg naar je bestemming

Een hoge beloning

is er in Gods Koninkrijk voor alle trouwe en toegewijde werkers. Met name voor hen die dat zijn in d...

lees meer...

Wat de media melden,

is weinig hoopgevend. Maar er zijn andere berichten! Die komen van de kant van Jezus, apostelen en p...

lees meer...

Waartoe heeft God mij geroepen,

wat is zijn bestemming voor mij? Belangrijke vragen! En het antwoord daarop kunnen we vinden. Eenvou...

lees meer...

Actueel

Een hoge beloning

is er in Gods Koninkrijk voor alle trouwe en toegewijde werkers. Met name voor hen die dat zijn in de zorg voor het verstrekken van...

Lees verder...


Wat de media melden,

is weinig hoopgevend. Maar er zijn andere berichten! Die komen van de kant van Jezus, apostelen en profeten. Die gaan niet alleen over...

Lees verder...


Waartoe heeft God mij geroepen,

wat is zijn bestemming voor mij? Belangrijke vragen! En het antwoord daarop kunnen we vinden. Eenvoudig, door...

Lees verder...


Als we bidden:

'Geef ons heden ons dagelijks brood,' weten we vaak niet goed waaraan we daarbij moeten denken. Maar Jezus heeft ons iets geleerd, wat aan dit gebed een...

Lees verder...


Een nieuwe weg.

Daarop wil God ons soms brengen. Waaraan merken we dit en hoe gaan we daarmee om? En wat gebeurt er dan? Hierover gaat het...

Lees verder...


Echte liefde...

als je wilt weten wat dat is en hoever die gaat, nou ja, kijk dan naar de...

Lees verder...


God is ontzagwekkend,

op allerlei manieren. Dat hebben al eerder gezien. Maar op één manier kunnen we daar zelf ook mee...

Lees verder...


God heeft een bijzondere voorziening getroffen,

toen Jezus opdracht gaf om het brood te breken en te eten en de wijn te drinken. Over de betekenis en gevolgen...

Lees verder...


Vandaag is God begonnen

om wat Hij in het paradijs al klaar had ligggen en toen niet aan ons, mensen, kon geven, vandaag in ons te realiseren. Om ons geloof in zijn Zoon. Hij doet wat...

Lees verder...


Deze tijd vraagt om een antwoord.

Want hoe leven we vandaag? Hoe is onze houding tegenover wat er in de wereld gebeurt? Waarop richten we ons? In elk geval is er één duidelijk...

Lees verder...


Of we het ons bewust zijn

of niet, er is een grote strijd gaande. Die gaat niet over het virus of over de overval op Oekraine. Die speelt achter alle dingen die we zien in de wereld en in ons eigen leven. We zijn er dus zelf...

Lees verder...


Verbaas je niet,

over wat God doet, als je naar een diepere relatie met Hem verlangt en Jezus wilt volgen. Want wat Hij dan met je hart doet,  ...

Lees verder...


Zegen over je huis.

De Bijbel geeft ons inzicht in geestelijke waarheden. Bijvoorbeeld in hoe Gods zegen op ons huis zal rusten en wij bewaard blijven voor vloek daarover. Het boek Spreuken wijst...

Lees verder...


'Ik zal je verzadigen!'

zegt God. En dat hebben we nodig. Hoe nodig, bemerken we het beste, wanneer we een gemis hebben of zelfs...

Lees verder...


Een machtige openbaring -

dat is wat Mozes kreeg, toen hij voor de tweede maal door God werd ontboden op de berg Sinai. Een openbaring waarin God hem confronteerde...

Lees verder...


Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en je geen oplossing of antwoord ziet. Dan kan de vraag opkomen...

Lees verder...


In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil te staan bij...

Lees verder...


Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen. Toch kun je over de diepte van zijn lijden en sterven en ook over de gevolgen ervan...

Lees verder...


Geen naam heeft zoveel teweeg gebracht

als de naam van Jezus. En zijn naam doet dit nog steeds! Zijn naam heeft stof doen opwaaien. Maar het is de enige naam...

Lees verder...


De schaduw is voorbij!

Een christen leeft uit een nieuwe werkelijkheid, die dieper, mooier, krachtiger is dan dat wat behoort tot de schaduw die voorbij is. Hij wil het...

Lees verder...


Met ogen vol verbazing

zal de wereld zien hoe Jezus verschijnt op de wolken. Maar groot zal hun verbazing ook zijn, wanneer zij op dat moment ...

Lees verder...


Wachten op Gods antwoord,

op vervulling van zijn beloften, op verhoring van gebeden, is maak moeilijk, duurt soms lang. Kijk maar naar Jakob. Maar toch, hoe lang hij en zijn vader en grootvader ook moesten wachten, 

Lees verder...


De Vader zelf heeft je lief!

En waarom? Lees het de komende  twee weken bij Leven uit Hem in: De Vader zelf heeft je lief! Daar lees je ook wat voor God de toetssteen is waaraan Hij ziet hoe... 

Lees verder...


Zelfs de hemel zal beven!

Een ingrijpen van God dat wordt aangekondigd in de brief aan de Hebreeën en dat niet alleen z'n uitwerking zal hebben op de aarde, maar ook in de hemel. Daarover...

Lees verder...


NIEUW! Even proeven van

dichtwerk in de pas uitgekomen bundels 'Klopsignalen van een hart' en  'Op vleugels van een ...

Lees verder...


De hoogste wens van een christen.

Een geestelijk volwassen christen heeft een wens die boven al zijn andere wensen uitgaat en die bepalend is voor zijn leven, zijn

Lees verder...


Wie is een leider van God?

Op die vraag geeft de Bijbel een opmerkelijk antwoord, dat ons de ogen zal openen voor een bijzonder feit. Dat ons ook een blik laat werpen op...

Lees verder...


Hoe God leiders beloont.

Gods liefde gaat uit naar leiders. Hij ziet het, wanneer zij in deze moeilijke tijd trouw op hun post blijven en zorgen voor hen die hun zijn toevertrouwd. Ieder die...

Lees verder...


Als een christen valt.

Als een christen valt, dan is er een probleem. Want hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we met hem of haar om? Daarop geeft de Bijbel - daarop geeft Jezus - een onmiskenbaar duidelijk antwoord. Dat antwoord...

Lees verder...


Vergeven maakt vrij.

Gods oplossingen zijn radicaal. Hij wil dat we echt vrij zijn. Dat we niet gebonden blijven aan wat een ander tegenover ons doet, maar dat elke negatieve invloed...

Lees verder...


De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil voor ons? Waarop wil God, dat we gericht zullen zijn?...

Lees verder...


Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat moeten we dan doen, als we steeds maar weer vallen? Nou, God heeft...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat niet zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...


HET DOEL VAN JE LEVEN

Je hele leven draait om de reden waaarom jij er bent. Als je die reden kent, kan dat invloed hebben op jezelf en op alles wat je doet. 

Lees verder...