de weg naar je bestemming

Naar het einde van het dal.

Davids woorden over een dal van diepe duisternis kan dezer dagen door de crisis actueel zijn. Maar e...

lees meer...

De gebeurtenissen rondom het virus -

hoe bepalen we daarin onze houding? Voor die vraag worden we vandaag gesteld. En ook voor de vraag h...

lees meer...

We kunnen één ding doen!

In deze virustijd of in welke andere tijd ook, er is één ding dat we kunnen doen, alti...

lees meer...

Actueel

Naar het einde van het dal.

Davids woorden over een dal van diepe duisternis kan dezer dagen door de crisis actueel zijn. Maar er is een ander dal, dat nog actueler voor ons kan zijn. Waaruit we...

Lees verder...


De gebeurtenissen rondom het virus -

hoe bepalen we daarin onze houding? Voor die vraag worden we vandaag gesteld. En ook voor de vraag hoe we...

Lees verder...


We kunnen één ding doen!

In deze virustijd of in welke andere tijd ook, er is één ding dat we kunnen doen, altijd. Iets waarvoor God ons zelfs heeft geschapen naar zijn beeld en dat beantwoordt...

Lees verder...


Hoe kan iemand zo zijn?

Dat kun je je soms bij mensen afvragen. Ze zijn zo krachtig en toch ook zo benaderbaar en zachtmoedig. Bij Mozes, bij Jezus...

Lees verder...


Honderd procent zeker

is wat er in de wereld gaat gebeuren. Daarover heeft God zelfs een eed uitgesproken die niet zal worden herroepen. Wat er vandaag in de wereld gebeurt, leidt allemaal...

Lees verder...


De kracht van een christen.

Temidden van wat er momenteel aan het gebeuren is in de wereld, komt de vraag op, hoe je hier doorheen kunt komen en hoe ermee om te gaan. Hoe sta je als christen daarin? Heb je daarin...

Lees verder...


We willen graag sterk zijn,

maar de werkelijkheid is vaak anders. Vooral nu het met het virus weer zo de verkeerde kant opgaat. We hebben vragen. Waar moet het heen? En we voelen...

Lees verder...


Wat we bij mensen zelden aantreffen,

vinden we steeds weer bij God: Hij houdt vol met ons. Altijd maar weer. Hoe kan Hij dat toch? Wanneer we dat begrijpen, ...

Lees verder...


Wat ons zal overkomen.

We kunnen het ons misschien niet voorstellen, dat we plotseling een engel aan de hemel zouden zien staan. Toch gaat ons iets overkomen, dat...

Lees verder...


Wie is een leider van God?

Op die vraag geeft de Bijbel een opmerkelijk antwoord, dat ons de ogen zal openen voor een bijzonder feit. Dat ons ook een blik laat werpen op...

Lees verder...


Hoe God leiders beloont.

Gods liefde gaat uit naar leiders. Hij ziet het, wanneer zij in deze moeilijke tijd trouw op hun post blijven en zorgen voor hen die hun zijn toevertrouwd. Ieder die...

Lees verder...


Voordat Jezus terugkomt,

gaat er nog veel gebeuren. Hij zegt zelf wat we kunnen verwachten. Maar Hij geeft ook hoop en raad en laat zien...

Lees verder...


Je kunt Gods hart raken

op een bijzondere en tegelijk eenvoudige wijze. Daarmee doe je iets belangrijks in het Koninkrijk van God. En Hij beloont...

Lees verder...


Zoals God heeft voorzegd.

Wat er vandaag in de wereld gebeurt, wat de achtergrond ervan is en hoe we ermee om kunnen gaan, heeft Jezus al aangekondigd. De inzichten die Hij geeft,...

Lees verder...


Nu is het genoeg!

Er komt een moment, dat God dit zal zeggen. Want de viruscrisis is nog niet voorbij en er gaat nog meer gebeuren. Maar...

Lees verder...


De duivel lijkt machtig,

maar één ding kon hij niet en kan hij nog steeds niet. Ook niet in de duisternis van onze omstandigheden en van wat...

Lees verder...


'Ik leef en jij zult leven!'

Deze woorden van Jezus raken de kern van ons bestaan. Zeker temidden van wat er vandaag aan de hand is in de wereld en om ons heen. Ze zijn heel persoonlijk...

Lees verder...


De dingen op een rijtje zetten, kan nodig zijn.

Wat gebeurt er momenteel in de wereld en om ons heen en wat vertelt ons dit? Wat zegt de Bijbel erover en hoe gaan we ermee om?...

Lees verder...


Spreek je geloof uit!

In de huidige tumultueuze omstandigheden om ons heen is het belangijk, dat we niet meegesleurd worden door wat er romdom ons gezegd en gedaan wordt. Dat we daarin...

Lees verder...


Als een christen valt.

Als een christen valt, dan is er een probleem. Want hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we met hem of haar om? Daarop geeft de Bijbel - daarop geeft Jezus - een onmiskenbaar duidelijk antwoord. Dat antwoord...

Lees verder...


God ziet onze worstelingen

en hoe we ons best doen om te veranderen, zodat we voor Hem aanvaardbaar zijn. En ook dat dit niets uitwerkt. Hij heeft daarop een...

Lees verder...


God hoort je stem!

Hij spreekt niet alleen tot ons, Hij wacht ook op het horen van je stem en luistert naar ons. Je stem heeft dan ook in de omgang met Hem ...

Lees verder...


Vergeven maakt vrij.

Gods oplossingen zijn radicaal. Hij wil dat we echt vrij zijn. Dat we niet gebonden blijven aan wat een ander tegenover ons doet, maar dat elke negatieve invloed...

Lees verder...


Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus. Door geloof in Hem woont Hij in ons en leeft Hij in ons zijn leven. Daardoor krijgt Gods wil in ons leven vorm. Dat werkt ...

Lees verder...


De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil voor ons? Waarop wil God, dat we gericht zullen zijn?...

Lees verder...


Stap voor stap

naar een diepergaande dimensie in de omgang met God. Wanneer je daarnaar zoekt, zal God je daar naartoe leiden. Kijk maar naar...

Lees verder...


Gods 'zevende scheppingsdaad'

heeft God bedoeld om in ons leven een belangrijke rol te spelen en een grote invloed te hebben. Hij laat ons daarmee een nieuwe dimensie ingaan in ons leven met en voor Hem. Wanneer Hij die in ons tot stand brengt,...

Lees verder...


Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat moeten we dan doen, als we steeds maar weer vallen? Nou, God heeft...

Lees verder...


Bestuurd door de Heilige Geest

Een christen is iemand in wie Jezus woont, die voor Hem leeft en wiens leven bestuurd wordt door de Heilige Geest. Maar wat verstaan we onder ...

Lees verder...


Dat Jezus in je woont

is een kenmerk van een christen. Is dat net zoiets als wat boze geesten doen? En hoe ziet je leven er dan uit? Lees dat in ...

Lees verder...


Wat is een christen?

Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen? Wat is kenmerkend voor een christen? Wat onderscheidt hem in elk geval van ...

Lees verder...


Gods antwoord op de Wet

Wat doe je eigenlijk met de Wet van Mozes? Heeft die betekenis voor een christen? Johannes laat duidelijk zien welke relatie een christen daarmee heeft, hoe de wereld van de Wet en de wereld van Jezus Christus tegenover elkaar staan en welke ...

Lees verder...


Soms kun je bidden en bidden...

en het lijkt wel of God er niet is. Je hebt een antwoord nodig, een inzicht, een aanwijzing. En je weet dat God het wil geven. Maar waar blijft het nu?...

Lees verder...


Hoe God doet wat ik niet kan

Jezelf veranderen en een christen worden zoals God het bedoelt, lukt niet. Daarvoor is bovennatuurlijke kracht nodig. Dat kan alleen God. En Hij doet het ook, als ik ...

Lees verder...


Zegen door moeilijkheden

Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen we dat we worden gezegend. Maar moeilijkheden stellen ons voor allerlei vragen: Wat is God aan het doen? Hoe ...

Lees verder...


Jezelf veroordelen

of door mensen veroordeeld worden, komt heel veel voor en kan een zware last op je leven leggen. De Bijbel geeft daarop een

Lees verder...


God liefhebben boven alles?

Steeds weer wordt dat gezegd: ‘Je moet God liefhebben boven alles.’ Dat lijkt zo logisch voor een christen. Maar ís het dat ook? ... 

Lees verder...