de weg naar je bestemming

De dingen op een rijtje zetten, kan nodig zijn.

Wat gebeurt er momenteel in de wereld en om ons heen en wat vertelt ons dit? Wat zegt de Bijbel erov...

lees meer...

Spreek opnieuw je geloof uit!

Het woord van God heeft kracht! Door het uit te spreken in het geloof, dat het Gods waarheid over jo...

lees meer...

Voor God zíjn we iemand!

Als christen hebben we ervoor gekozen om voor Hém te leven. In alle omstandigheden. Juist nu ...

lees meer...

Home

KOMMM! 

Wandelen met God, op weg naar je
bestemming en de voleinding van alle
dingen, Jezus tegemoet, vol hoop,
ontdekkend, bemoedigd, geïnspireerd!
Dat willen we toch?

Jezus zegt: Kom!
En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
                                      (Op. 22:17) 

KOMMM!

gaat met je mee! Om samen Gods hart
te leren kennen en zijn (Ant)Woord. En
om meer deel te krijgen aan echt leven,
meer van God en het zicht op zijn weg,
toekomst en bestemming voor ons.

Laat je het gratis Kommm!-nieuws
per e-mail toesturen, waarmee je met
één klik alle nieuws vindt. 


RECHTSTREEKS naar de YouTube-Bijbelleescursus: Klik hier ...
                                                                         Informatie: Klik hier ...

NAAR DE BOODSCHAP van deze week: Klik Hier ... 


Blijf op de hoogte! 
via de gratis e-mail nieuwsbrief
KOMMM!-NIEUWS 
Met één klik ga je van daaruit naar wat je wilt zien. 
 


   Is er leven                       Komt de christen        Hoe weet je zeker
             na de dood?           voor Gods troon?      dat je zult opstaan
                                                                                  uit de doden?

Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  
Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  
Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  

Sterven... en dan?
• Wat gebeurt er bij het
   sterven?
• Over je geest.
• Over hemel, dodenrijk, 
   paradijs.
• Waar ga je heen?
• Is daarover zekerheid
   te krijgen?
• En je lichaam dan?
 

 

Op weg naar de troon!  
• Wie en hoe je bent na je
   opstanding.
• Hoe je lichaam zal zijn.
• Jezus zien.
• Kom je voor zijn troon?
• Zo ja, wat gebeurt daar
   met je?
• Kun je dan nog verloren
   gaan?
• Hij zal je 'loon' geven.
   Wat is dat? En waarom?
• Je toekomst daarna.

Je opstanding is zeker!
• Voor wie is die bestemd?
• Gods garanties daarvoor.
• Hoe dit zal plaatsvinden.
• Hoe belangrijk God je
   lichaam vindt.
• Als compleet mens met
   een nieuw lichaam in de
   eeuwigheid.
• Heel de Bijbel spreekt
   over opstanding.

 


PowerPoint-presentatie, lezing, bijbelstudie, preek? Klik hier ... .
                                                  Vrijblijvend contact? Klik hier ...
 Voor BIJBELKRINGEN EN HUISGROEPEN

Kringbladen 'Op weg naar je bestemming'

ter bespreking van de onderwerpen uit het boek
Komt de christen voor Gods troon?

• Inzicht gevend en praktisch. De Bijbel staat centraal.
• Vanaf het sterven t/m je eeuwige toekomst.
• Het verband met je leven van vandaag. 
• Gratis uit te printen.
Ook voor persoonlijk gebruik!                  Meer info ...

 Billy Graham:Het tegenwoordig in de kerk meest genegeerde onderwijs betreft de terugkomst van Jezus Christus.’
                        (Volgens Robert Jeffress van de First Baptist Church in Dallas, U.S.A.).
 


 

Over: 
JE BESTEMMING:   Zie ook bovenaan in het menu: 'Je bestemming'.

♦ 'Komt de christen voor Gods troon?' - Boek.
♦ 'Op weg naar je bestemming' - Kringbladen.
Sterven, opstanding en eeuwigheid - Artikelen -
                                                           geplaatst in bladen.

♦ 'Op weg naar de troon' - Korte boodschap
♦ 'Feest!' - Korte boodschap
♦ 'Bestemd voor de eeuwigheid' - Korte boodschap.

 BIJBELCURSUSSEN waarmee je verder komt: 

►    NIEUW:
       Bijbelleescursus op YouTube.
                                      Klik hier ...

►    Ken je Bijbel:
       Dieper inzicht in je Bijbel!
       Beter tekstbegrip!
       Overzicht, verbanden, antwoorden!
               DEZE CURSUS IS NIET MEER
               BESCHIKBAAR

►    Ontdek je eigen Bijbel:
       Samen de Bijbel verkennen.
       Het wordt jóuw Bijbel, je
       lievelingsboek!
               DEZECURSUS IS NIET MEER
               BESCHIKBAAR

►    Gegrond op de Rots:
       ‘Must’ voor elke christen!
       Verbindt je dieper met Jezus.
       Versterkt je geloof. Maakt je vrij!
               DEZECURSUS IS NIET MEER
               BESCHIKBAAR

Meer informatie:
Klik hier ... .

 

Verhelderend:

Verlossing uit oordeel, dood
en dodenrijk

Na de dood - ongedachte
perspectieven 

De Sleutels van dood en dodenrijk
veroverd 
 

 

3 artikelen, geplaatst in Charisma
Magazine                  Klik hier ... 

Artikel, geplaatst in Uitdaging -
chr. nieuwskrant        Klik hier ...

Artikel, geplaatst op deze
website                    Klik hier ... 


Jesus paid it all - Fernando Ortega

Zet het geluid aan!                                 Klik op (Ondertiteling en) Volledig Scherm. 
                                                                Klik eventuele reclame/info weg. 

 Quote:    God is niet vergeten wie Hij is en Hij is niet vergeten wat Hij
                heeft beloofd en Hij heeft niet vergeten wie jij voor Hem bent.

                                   (Lees: 'Leun maar op Mij!').Altijd gemakkelijk deze website terugvinden?
               Maak op je bureaublad een knop. Kijk hier ... hoe dat gaat.