de weg naar je bestemming

Gods 'zevende scheppingsdaad'

laat ons een nieuwe dimensie ingaan in ons leven met en voor Hem. Wanneer Hij die in ons tot stand b...

lees meer...

Strijden tegen de zonde?

Is dit het wat God wil, dat we strijden tegen de zonde? Staat dat in de Bijbel? Nee toch? Maar wat m...

lees meer...

NIEUWE SPECIAL: Israël - veilig en voorgoed!

In dit extra artikel, deze 'SPECIAL', kun je lezen hoe de profeet Jeremia in een opmerkelijke tekst ...

lees meer...

Home

KOMMM! 

Wandelen met God, op weg naar je
bestemming en de voleinding van alle
dingen, Jezus tegemoet, vol hoop,
ontdekkend, bemoedigd en geïnspireerd!
Is dat wat je wilt?

Jezus zegt: Kom!
En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
                                            (Op. 22:17) 

KOMMM!

gaat met je mee! En helpt je om Gods 
hart
te leren kennen, zijn (Ant)Woord
op vragen en om echt leven, meer van
God en het zicht op zijn weg, toekomst
en bestemming voor jou te ontdekken.

Laat je het gratis Kommm!-nieuws
per e-mail toesturen, waarmee je met
één klik alle nieuws vindt. 


RECHTSTREEKS naar de YouTube-video's
van de Bijbelleescursus:   Hier ...   Informatie: Hier ...

NAAR DE BOODSCHAP van deze week:   Hier ... 


Blijf op de hoogte! 
via de gratis e-mail nieuwsbrief
KOMMM!-NIEUWS 
Met één klik ga je van daaruit naar wat je wilt zien. 
 


   Is er leven                       Komt de christen        Hoe weet je zeker
             na de dood?           voor Gods troon?      dat je zult opstaan
                                                                                  uit de doden?

Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  
Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  
Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  

Sterven... en dan?
• Wat gebeurt er bij het
   sterven?
• Over je geest.
• Over hemel, dodenrijk, 
   paradijs.
• Waar ga je heen?
• Is daarover zekerheid
   te krijgen?
• En je lichaam dan?
 

 

Op weg naar de troon!  
• Wie en hoe je bent na je
   opstanding.
• Hoe je lichaam zal zijn.
• Jezus zien.
• Kom je voor zijn troon?
• Zo ja, wat gebeurt daar
   met je?
• Kun je dan nog verloren
   gaan?
• Hij zal je 'loon' geven.
   Wat is dat? En waarom?
• Je toekomst daarna.

Je opstanding is zeker!
• Voor wie is die bestemd?
• Gods garanties daarvoor.
• Hoe dit zal plaatsvinden.
• Hoe belangrijk God je
   lichaam vindt.
• Als compleet mens met
   een nieuw lichaam in de
   eeuwigheid.
• Heel de Bijbel spreekt
   over opstanding.

 


PowerPoint-presentatie, lezing, bijbelstudie, preek? Klik hier ... .
                                                  Vrijblijvend contact? Klik hier ...
 Voor BIJBELKRINGEN EN HUISGROEPEN

Kringbladen 'Op weg naar je bestemming'

ter bespreking van de onderwerpen uit het boek
Komt de christen voor Gods troon?

• Inzicht gevend en praktisch. De Bijbel staat centraal.
• Vanaf het sterven t/m je eeuwige toekomst.
• Het verband met je leven van vandaag. 
• Gratis uit te printen.
Ook voor persoonlijk gebruik!                  Meer info ...

 Billy Graham:Het tegenwoordig in de kerk meest genegeerde onderwijs betreft de terugkomst van Jezus Christus.’
                        (Volgens Robert Jeffress van de First Baptist Church in Dallas, U.S.A.).
 


 

Over: 
JE BESTEMMING:   Zie ook bovenaan in het menu: 'Je bestemming'.

♦ 'Komt de christen voor Gods troon?' - Boek.
♦ 'Op weg naar je bestemming' - Kringbladen.
Sterven, opstanding en eeuwigheid - Artikelen -
                                                           geplaatst in bladen.

♦ 'Op weg naar de troon' - Korte boodschap
♦ 'Feest!' - Korte boodschap
♦ 'Bestemd voor de eeuwigheid' - Korte boodschap.

 BIJBELCURSUSSEN waarmee je verder komt: 

►    NIEUW:
       Bijbelleescursus op YouTube.
                                      Klik hier ...

►    Ken je Bijbel:
       Dieper inzicht in je Bijbel!
       Beter tekstbegrip!
       Overzicht, verbanden, antwoorden!
               DEZE CURSUS WORDT NIET
               MEER DOOR MIJ GEGEVEN

►    Ontdek je eigen Bijbel:
       Samen de Bijbel verkennen.
       Het wordt jóuw Bijbel, je
       lievelingsboek!
               DEZECURSUS WORDT NIET
               MEER DOOR MIJ GEGEVEN

►    Gegrond op de Rots:
       ‘Must’ voor elke christen!
       Verbindt je dieper met Jezus.
       Versterkt je geloof. Maakt je vrij!
               DEZECURSUS WORDT NIET
               MEER DOOR MIJ GEGEVEN

Meer informatie:
Klik hier ... .

 

Verhelderend:

Verlossing uit oordeel, dood
en dodenrijk

Na de dood - ongedachte
perspectieven 

De Sleutels van dood en dodenrijk
veroverd 
 

 

3 artikelen, geplaatst in Charisma
Magazine                  Klik hier ... 

Artikel, geplaatst in Uitdaging -
chr. nieuwskrant        Klik hier ...

Artikel, geplaatst op deze
website                    Klik hier ... 


You are loved - Don't give up! - Josh Groban 

Zet het geluid aan!                                 Klik rechtsonder op Volledig Scherm. 
                                                                Klik eventuele reclame/info weg. 

 Quote:    Zoals het hart van een vader klopt voor zijn kinderen,
            zo klopt Gods hart voor ieder die naar Hem luistert en Hem gelooft.
                                (Lees: Psalm 103:13).Altijd gemakkelijk deze website terugvinden?
               Maak op je bureaublad een knop. Kijk hier ... hoe dat gaat.