de weg naar je bestemming

Een nieuwe mens? Ja,

een nieuwe mens, door God geschapen! Nu, in deze tijd!

lees meer...

Een NIEUWE AANPAK: pagina 'DE BOODSCHAP'

Een nieuwe pagina 'De Boodschap' is in de plaats gekomen van de pagina's 'Echt Leven' en 'Meer van G...

lees meer...

Het VOLGEN VAN JE ROEPING

Boodschappen over dit onderwerp verschenen in de afgelopen tijd op deze website. We hebben ze voor j...

lees meer...

Home

Waarheen ben jij op weg?

KOMMM!

Voor echt leven, meer van God, zijn kracht, zijn welkom en zijn weg voor jou!

Zicht op alles wat er komt na de dood, je opstanding, je ontmoeting met Jezus en je toekomst daarna, je bestemming.

Over de naam: Lees hier ...
Over ons: Lees hier ...

Over je bestemming: scroll omlaag.

En waarheen jouw gemeente?

En verder:

* Boeken naar je bestemming.
* Kringbladen: samen op weg naar je
   bestemming.
* Thuis raken in de Bijbel. Klik hier...
* Je bijbelvraag stellen? Klik hier...
* Moeilijk woord in de Bijbel? Klik hier...
* Gods boodschap voor vandaag:
   Lees: Echt leven
   En:    Meer van God 

Blijf op de hoogte door
                     Kommm!-nieuws! RECHTSTREEKS naar de YouTube-video's
van de Bijbelleescursus:
Klik hier ...DE BESTEMMING DIE JE WACHT!

Lees het in:

‘Komt de christen voor Gods troon?'

 • Wie ben je na je opstanding?
 • Jij gaat Jezus tegemoet.
 • Voor Jezus' troon - wat gebeurt daar met je?
 • Kun je dan nog verloren gaan?
 • Wat is het 'loon' dat Hij zal geven?
 • Wat is je toekomst daarna?

PowerPoint presentatie, lezing, bijbelstudie ... 

 

Bestel ...

Meer over dit boek ...

Anderen over dit boek ...   


Billy Graham: ‘Het tegenwoordig in de kerk meest genegeerde onderwijs betreft de terugkomst van Jezus Christus.’
                        (Volgens Robert Jeffress van de First Baptist Church in Dallas, U.S.A.).
 Gratis voor BIJBELKRINGEN EN HUISGROEPEN:

Kringbladen 'Op weg naar je bestemming'
voor bespreking van de onderwerpen uit ‘Komt de christen voor Gods troon?’
Inzicht gevende en praktische onderwerpen over alles wat er komt na het sterven t/m je eeuwige toekomst, en over de weg daarheen!
Ook voor individueel gebruik!                                         Lees meer ...

 


STERVEN - EN DAN?

Lees het in:

'Is er leven na de dood?'

 • Wat komt er na het sterven?
 • Leef ik dan voort?
 • Maar op welke manier dan en waar?
 • Wat is het dodenrijk?

Bestel ...

Meer over dit boek ...  

PowerPoint presentatie, lezing, bijbelstudie ... 

 

 


OPSTANDING - DE BIJBEL IS ER VOL VAN!

Lees het in:

'Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden?'

 • Opstaan uit de doden - is dat voor mij bestemd?
 • Kun je dat echt zeker weten?
 • Maar hoe dan, geeft de Bijbel daarvoor garanties?
 • En wanneer ís die opstanding en hoe vindt die plaats?

Bestel ...

Meer over dit boek ...

PowerPoint presentatie, lezing, bijbelstudie ... 

 


 

Over:
JE BESTEMMING:     Zie ook 'Je bestemming' in het menu (bovenaan).

► Het boek 'Komt de christen voor Gods troon?'. Meer ...

► De Kringbladen: 'Op weg naar je bestemming'. Meer ...

► Artikelen over sterven, opstanding en eeuwigheid. Meer ... 

► Presentaties, bijbelstudies, predikingen hierover. Klik hier ...

► Kort artikel: 'Op weg naar de troon'. Lees het hier ...

► Kort artikel: 'Feest!'. Lees het hier ...

Lees ook: 'Het doel van je leven' - kort artikel. Klik hier ... 

 


Een nieuwe mens geschapen! 

God heeft iets ingrijpends gedaan: Hij heeft een nieuwe mens geschapen!
In het paradijs schiep Hij de eerste mens. Maar  ...    Verder >>  

DIT VIND JE VANDAAG op de pagina DE BOODSCHAP! (Gods boodschap voor jou!).BIJBELCURSUSSEN waarmee je verder komt:

►    Ken je Bijbel:
       Dieper inzicht in je Bijbel!
       Beter tekstbegrip!
       Overzicht, verbanden, antwoorden!

►    Ontdek je eigen Bijbel:
       Samen de Bijbel verkennen.
       Het wordt jóuw Bijbel, je lievelingsboek!

►    Gegrond op de Rots:
       ‘Must’ voor elke christen!
       Verbindt je dieper met Jezus.
       Versterkt je geloof. Maakt je vrij!

Voor meer informatie: Lees verder ...

 

Verlossing uit oordeel, dood
en dodenrijk
 


Na de dood - ongedachte
perspectieven
3 artikelen, geplaatst in Charisma Magazine
                                Klik hier ...

Artikel, geplaatst in maandkrant Uitdaging
                                Klik hier ...

 


Elk uur, elk ogenblik...

Zet het geluid aan!                                     Druk rechts op Volledig scherm!Quote:    Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
               maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen
(Spreuken 10:29).
                                                    Lees Meer van God (zie menu bovenaan).
 Voortaan met één klik naar deze website vanaf je bureaublad? 
                                                                                    Klik hier ...  
                     (Of zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers.)