de weg naar je bestemming

Nieuw: In de strijd!

Strijd hebben - daarmee kun je te maken hebben, vaak genoeg! Wat gebeurt er dan eigenlijk? Hoe ga ik...

lees meer...

God wil zonen!

God wilde zonen. Als een echte vader. Dat was, toen Hij Adam schiep. Maar Hij wil dat nog steeds. Oo...

lees meer...

Waarom ik er ben.

God had vele redenen, waarom Hij mij schiep, mij ter wereld liet komen. Maar één rede...

lees meer...

Home

Je bent op weg!

KOMMM! 

Wandelend met God - aan zijn hand - op weg naar je bestemming en de voleinding van alle dingen - je oog gericht op Jezus - vol hoop en vreugde - ontdekkend, bemoedigd, geïnspireerd! 

En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
                                               (Op. 22:17)  
 

Laat mij met je meegaan! 

KOMMM!

Jou en je gemeente dienend.
Met het Woord. Door boeken, kringbladen, cursussen, spreekbeurten, bijbeluitleg, antwoorden op vragen.
Met Gods boodschap voor jou!

Kommm!-nieuws houdt je op de
hoogte!                       Klik hier ... RECHTSTREEKS naar de YouTube-video's
van de Bijbelleescursus:   Klik hier ...   Informatie: Klik hier ...

NAAR DE BOODSCHAP van deze week:   Klik hier ...  Is er leven na de dood? Komt de christen voor  Hoe weet je zeker
                                        Gods troon?                   dat je zult opstaan
                                                                               uit de doden?

Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  
Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  
Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  

Sterven... en dan?
• Wat gebeurt er bij het
   sterven?
• Over je geest.
• Over hemel, dodenrijk, 
   paradijs.
• Waar ga je heen?
• Is daarover zekerheid
   te krijgen?
• En je lichaam dan?
 

 

Op weg naar de troon!  
• Wie en hoe je bent na je
   opstanding.
• Hoe je lichaam zal zijn.
• Jezus zien.
• Kom je voor zijn troon?
• Zo ja, wat gebeurt daar
   met je?
• Kun je dan nog verloren
   gaan?
• Hij zal je 'loon' geven.
   Wat is dat? En waarom?
• Je toekomst daarna.

Je opstanding is zeker!
• Voor wie is die bestemd?
• Gods garanties daarvoor.
• Hoe dit zal plaatsvinden.
• Hoe belangrijk God je
   lichaam vindt.
• Als compleet mens met
   een nieuw lichaam in de
   eeuwigheid.
• Heel de Bijbel spreekt
   over opstanding.

 


PowerPoint-presentatie, lezing, bijbelstudie, preek? Klik hier ... .
                                                  Vrijblijvend contact? Klik hier ...
 Voor BIJBELKRINGEN EN HUISGROEPEN

Kringbladen 'Op weg naar je bestemming'

ter bespreking van de onderwerpen uit het boek
Komt de christen voor Gods troon?

• Inzicht gevend en praktisch. De Bijbel staat centraal.
• Vanaf het sterven t/m je eeuwige toekomst.
• Het verband met je leven van vandaag.                 Gratis uitprinten!
Ook voor individueel gebruik!                            Lees meer ...

 Billy Graham:Het tegenwoordig in de kerk meest genegeerde onderwijs betreft de terugkomst van Jezus Christus.’
                        (Volgens Robert Jeffress van de First Baptist Church in Dallas, U.S.A.).
 


 

Over: 
JE BESTEMMING:   Zie ook bovenaan in het menu: 'Je bestemming'.

♦ 'Komt de christen voor Gods troon?' - Boek. Meer ... 
♦ 'Op weg naar je bestemming' - Kringbladen. Meer ... 
Sterven, opstanding en eeuwigheid - Artikelen -
                geplaatst in bladen.                    Meer ... 

♦ 'Op weg naar de troon' - Korte boodschap. Lees hier ... 
♦ 'Feest!' - Korte boodschap.                      Lees hier ... 
♦ 'Bestemd voor de eeuwigheid' - Korte boodschap. Lees hier ... 

 BIJBELCURSUSSEN waarmee je verder komt: 

►    NIEUW:
       Bijbelleescursus op YouTube.
                                      Klik hier ...

►    Ken je Bijbel:
       Dieper inzicht in je Bijbel!
       Beter tekstbegrip!
       Overzicht, verbanden, antwoorden!

►    Ontdek je eigen Bijbel:
       Samen de Bijbel verkennen.
       Het wordt jóuw Bijbel, je
       lievelingsboek!

►    Gegrond op de Rots:
       ‘Must’ voor elke christen!
       Verbindt je dieper met Jezus.
       Versterkt je geloof. Maakt je vrij!

Meer informatie:
Klik hier ... .

 

Verhelderend:

Verlossing uit oordeel, dood
en dodenrijk

Na de dood - ongedachte
perspectieven 

De Sleutels van dood en dodenrijk veroverd 
 

 

3 artikelen, geplaatst in Charisma
Magazine              Klik hier ... 

Artikel, geplaatst in maandkrant
Uitdaging               Klik hier ...

Artikel, geplaatst op deze
website                  Klik hier ... 


Als een hert dat verlangt naar water... 

Zet het geluid aan!                                  Klik rechtsonder op Volledig Scherm!
                                                                 Klik zo nodig de reclame weg!Quote:    De liefde onder elkander, het samen 'lichaam van Christus zijn', 
               is het karakter van Gods Koninkrijk. 
                                      (AvdS - Lees: 'De gemeente van Jezus Christus:
                                                een openbaring! - Klik hier ... .)
 
 


Altijd gemakkelijk deze website terugvinden?
              Maak op je bureaublad een knop. Kijk hier ... hoe dat gaat.