de weg naar je bestemming

Dorst naar God

O God, mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U! - Woorden van David. Woorden vol eenzaamheid, st...

lees meer...

NIEUW: Puur en echt.

6 korte boodschappen voor een leven met God. Ze stonden al eerder op de website, maar ze zijn de moe...

lees meer...

Vandaag op Weg = Onderweg

Wie zoekt naar de boodschappen op de pagina 'Vandaag op Weg' (voorheen 'De Boodschap'), kan voortaa...

lees meer...

Home

Jij bent op weg!

KOMMM! 

Wandelend met God - aan zijn hand - op weg naar je bestemming en de voleinding van alle dingen - je oog gericht op Jezus - vol hoop en vreugde - ontdekkend, bemoedigd, geïnspireerd! 

En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
                                               (Op. 22:17) 
 
 

Laat mij met je meegaan! 

KOMMM!

Jou dienend, de gemeente dienend.
Met het Woord. Door boeken, kringbladen, cursussen, spreekbeurten, bijbeluitleg, antwoorden op vragen.
Met Gods boodschap voor jou!

Kommm!-nieuws houdt je op de
hoogte!                       Klik hier ... RECHTSTREEKS naar de YouTube-video's
van de Bijbelleescursus:   Klik hier ...

NAAR DE BOODSCHAP van deze week:   Klik hier ...  Is er leven na de dood? Komt de christen voor  Hoe weet je zeker
                                        Gods troon?                   dat je zult opstaan
                                                                               uit de doden?

Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  
Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  
Naar dit boek: Klik hier...
Bestel het hier...  

Sterven... en dan?
• Wat gebeurt er bij het
   sterven?
• Over je geest.
• Over hemel, dodenrijk, 
   paradijs.
• Waar ga je heen?
• Is daarover zekerheid
   te krijgen?
• En je lichaam dan?
 

 

Op weg naar de troon!  
• Wie en hoe je bent na je
   opstanding.
• Hoe je lichaam zal zijn.
• Je zult Jezus zien.
• Kom je voor zijn troon?
• Zo ja, wat gebeurt daar
   met je?
• Kun je dan nog verloren
   gaan?
• Hij zal je 'loon' geven.
   Wat is dat? En waarom?
• Je toekomst daarna.

Je opstanding is zeker!
• Voor wie is die bestemd?
• Gods garanties daarvoor.
• Hoe dit zal plaatsvinden.
• Hoe belangrijk God je
   lichaam vindt.
• Als compleet mens met
   een nieuw lichaam in de
   eeuwigheid.
• Heel de Bijbel spreekt
   over opstanding.

 


PowerPoint-presentatie, lezing, bijbelstudie, preek? Klik hier ... .
                                                  Vrijblijvend contact? Klik hier ...
 Voor BIJBELKRINGEN EN HUISGROEPEN

Kringbladen 'Op weg naar je bestemming'

ter bespreking van de onderwerpen uit het boek
Komt de christen voor Gods troon?

• Inzicht gevend en praktisch. De Bijbel staat centraal.
• Vanaf het sterven t/m je eeuwige toekomst.
• Het verband met je leven van vandaag.                 Gratis uitprinten!
Ook voor individueel gebruik!                            Lees meer ...

 Billy Graham:Het tegenwoordig in de kerk meest genegeerde onderwijs betreft de terugkomst van Jezus Christus.’
                        (Volgens Robert Jeffress van de First Baptist Church in Dallas, U.S.A.).
 


 

Over: 
JE BESTEMMING:   Zie ook bovenaan in het menu: 'Je bestemming'.

♦ 'Komt de christen voor Gods troon?' - Boek. Meer ... 
♦ 'Op weg naar je bestemming' - Kringbladen. Meer ... 
Sterven, opstanding en eeuwigheid - Artikelen -
                geplaatst in bladen.                    Meer ... 

♦ 'Op weg naar de troon' - Korte boodschap. Lees hier ... 
♦ 'Feest!' - Korte boodschap.                      Lees hier ... 
♦ 'Het doel van je leven' - Korte boodschap. Lees hier ... 

 BIJBELCURSUSSEN waarmee je verder komt: 

Nieuw: Bijbelleescursus op YouTube.
                                      Klik hier ...

►    Ken je Bijbel:
       Dieper inzicht in je Bijbel!
       Beter tekstbegrip!
       Overzicht, verbanden, antwoorden!

►    Ontdek je eigen Bijbel:
       Samen de Bijbel verkennen.
       Het wordt jóuw Bijbel, je
       lievelingsboek!

►    Gegrond op de Rots:
       ‘Must’ voor elke christen!
       Verbindt je dieper met Jezus.
       Versterkt je geloof. Maakt je vrij!

Meer informatie:
Klik hier ... .

 

Verhelderend:

Verlossing uit oordeel, dood
en dodenrijk
  

Na de dood - ongedachte
perspectieven 

De Sleutels van dood en dodenrijk veroverd 

 

3 artikelen, geplaatst in Charisma
Magazine              Klik hier ... 

Artikel, geplaatst in maandkrant
Uitdaging               Klik hier ... 
 

Artikel, geplaatst op deze
website                  Klik hier ... 


Agnus Dei - Michael W. Smith

Zet het geluid aan!                                  Klik rechtsonder op Volledig Scherm!
                                                                 Klik zo nodig de reclame weg!Quote:    Het ontkennen van God is afgoderij.
                                                           (AvdS) 
 


Altijd gemakkelijk deze website terugvinden?
              Maak op je bureaublad een knop. Kijk hier ... hoe dat gaat.